Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3113
e-mail: dziekped@umk.pl

Plany studiów

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

III semestr

Terapia integracji sensorycznej

II semestr