Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3113
e-mail: dziekped@umk.pl

Plany studiów

Oligofrenopedagogika

I i II semestr

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

I semestr

II semestr