• Start
 • Katedra Metodologii Badań Pedagogicznych

Katedra Metodologii Badań Pedagogicznych

 • Prof. zw. dr hab. Krzysztof Rubacha

  krzysztof rubachaKontakt
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  56 611 48 52

  Konsultacje ⇥  Prof. zw. dr hab. Krzysztof Rubacha

  ur. 12 sierpnia 1965

  Wykształcenie:

  Mgr       1989 Instytut Pedagogiki i Psychologii UMK
  Dr         1994 Uniwersytet Warszawski
  Dr hab.  2000 Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  Prof.      2010 Uniwersytet Mikołaja Kopernika

   

  Przebieg pracy zawodowej:

  1988 – 1993 asystent UMK

  1994-2001 adiunkt UMK

  2002-2011 profesor nadzwyczajny

  2012- profesor zwyczajny

  1996-2007 z-ca dyrektora Instytutu Pedagogiki

  2007-2012 prodziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK

  2013- kierownik Katedry Metodologii Badań Pedagogicznych UMK

   

  Zainteresowania i specjalizacje naukowe:

  1. Metodologia badań społecznych; statystyka; analiza i zbieranie danych jakościowych i ilościowych; metodologia badań jakościowych i ilościowych; proces badawczy w naukach społecznych, konstruowanie narzędzi badawczych (klasyczna logika zbiorów i logika zbiorów rozmytych).
  2. Badania nad realizacją zadań rozwojowych (1996-2000), rolą społeczną nauczyciela (1997-2002), poczuciem skuteczności (2004-), rozwojem i wychowaniem moralnym (2011-), orientacjami etycznymi (2010-)

   

  Ostatnie publikacje:

  Monografia:

  K. Rubacha (2011, 2008) Metodologia badań nad edukacją. Warszawa WAiP – podręcznik akademicki.

   

  Wdrożenie:

  Współautorstwo pierwszego testu do pomiaru poczucia skuteczności wydanego przez Pracownię Narzędzi Badawczych KNP PAN: http://www.wydawnictwoumk.pl/prod_74396_Test_poczucia_skutecznosci._Podrecznik_pracowni_narzedzi_bad.html

  Wybrane artykuły:

  Aut.: Krzysztof Rubacha.
  Tytuł: The sense of pedagogical self-efficacy of parents at varied levels of gender role development.
  Czasopismo: New Educational Review Vol. 27 no. 1. 2012, S. 90-96
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.149. Punktacja ministerstwa: 15.000 
  http://www.educationalrev.us.edu.pl/vol/tner_1_2012.pdf

  Aut.: Mariola Chomczyńska-Rubacha, Krzysztof Rubacha.
  Tytuł: Gender schemas and stress-coping styles.
  Czasopismo: New Educational Review, Vol. 29 no. 3. 2012, S. 319-327
  Scopus. Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.149. Punktacja ministerstwa: 15.000
  http://www.educationalrev.us.edu.pl/vol/tner_3_2012.pdf

  Aut.: Krzysztof Rubacha.
  Tytuł: Standardy badań społecznych: problematyzowanie praktyki edukacyjnej.
  Czasopismo: Przegląd Badań Edukacyjnych Nr 16, 2013. S. 43-51,
  Punktacja ministerstwa: 6.000
  http://apcz.pl/czasopisma/index.php/PBE/article/view/PBE.2013.004/1788 

  Aut.: Krzysztof Rubacha.
  Tytuł: Standardy metodologiczne w zbieraniu i analizie danych : Pracownia Narzędzi Badawczych Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.
  Czasopismo: Przegląd Badań Edukacyjnych Nr 16. 2013. S. 35-41
  Punktacja ministerstwa: 6.000
  http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/1529/PBE.2013.003%2cRubacha.pdf?sequence=1

  Aut.: Mariola Chomczyńska-Rubacha, Krzysztof Rubacha.
  Tytuł: Test Poczucia Skuteczności : opracowanie teoretyczne i psychometryczne Pracowni Narzędzi Badawczych Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.
  Czasopismo: Przegląd Badań Edukacyjnych Nr 16 2013, S. 85-105
  Punktacja ministerstwa: 6.000
  http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/1532/PBE.2013.007%2cChomczynska-Rubacha%2cRubacha.pdf?sequence=1

  Aut.: Krzysztof Rubacha.
  Tytuł: Uogólnione poczucie skuteczności a poczucie skuteczności wychowawczej rodziców i nauczycieli : hipoteza sytuacyjnej zmienności.
  Czasopismo: Studia Edukacyjne, Nr 25 2013, S. 75-83
  ERIH Punktacja ministerstwa: 10.000

  Aut.: Mariola Chomczyńska-Rubacha, Krzysztof Rubacha.
  Tytuł: Educational strategies of teachers with various senses of efficacy.
  Czasopismo: New Educational Review, Vol. 31 no. 1, 2013, S. 105-115
  Scopus. Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.149. Punktacja ministerstwa: 15.000
  http://www.educationalrev.us.edu.pl/vol/tner_1_2013.pdf

  Aut.: Krzysztof Rubacha, Mariola Chomczyńska-Rubacha.
  Tytuł: Ethical orientations and sex in teachers with varied educational strategies.
  Czasopismo: New Educational Review, Vol. 33 no. 3, 2013 S. 237-246
  Scopus. Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.149. Punktacja ministerstwa: 15.000
  http://www.educationalrev.us.edu.pl/vol/tner_3_2013.pdf 

  Mariola Chomczyńska-Rubacha, Krzysztof Rubacha.
  Tytuł: The values underlying teachers' and employers' expectations.
  Czasopismo: Kultura i Edukacja, nr 5 (98) 2013, S. 142-152
  ERIH. Punktacja ministerstwa: 10.000

  Aut.: Krzysztof Rubacha, Mariana Sirotova.
  Tytuł: Poczucie skuteczności wychowawczej kandydatów na nauczycieli w Polsce i Słowacji.
  Czasopismo: Rocznik Andragogiczny, Vol. 40 no. 2, 2015 S. 239-248
  Punktacja ministerstwa: 8.000

  Aut.: Chomczyńska-Rubacha Mariola, Rubacha Krzysztof.
  Tytuł: Ethical orientation (competenties) of men and women in early, middle and late adulthood.
  Czasopismo: Edukacja Dorosłych, Nr 1 2014, S. 79-86.
  ERIH Punktacja ministerstwa: 10.000 

  Aut.: Krzysztof Rubacha, Marina Sirotova.
  Tytuł: Child-rearing practices in Slovakia – A comparative study
  Czasopismo: New Educational Review, Vol. 40 no. 2, 2015 S. 239-248
  Scopus. wskaźnik Impact Factor ISI: 0.149. Punktacja ministerstwa: 15.000
  http://www.educationalrev.us.edu.pl/vol/tner_2_2015.pdf


   

 • Dr Magdalena Cuprjak

  magdalena cuprjak

  Kontakt
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  56 611 46 82

  Konsultacje ⇥


  Absolwentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (2001); doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (2007); rozprawa doktorska pt. Rozwój tożsamości a pełnienie roli zawodowej nauczycieli w okresie wczesnej dorosłości, napisana pod kierunkiem dra hab. Krzysztofa Rubachy, prof. UMK w Instytucie Pedagogiki UMK w Toruniu. Od października 2007 r. zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu Od 2009 r. opiekun Sekcji Badawczej Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów.

  Od października 2007 r. zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu.

  Pełni funkcję sekretarza w czasopiśmie Przegląd Badań Edukacyjnych www.pbe.umk.pl.

  Zainteresowania naukowe oscylują wokół zagadnień związanych z młodzieżą gimnazjalną, konstruowaniem tożsamości w kontekście postmodernistycznej rzeczywistości oraz ze sposobami badania tych kategorii.

  Uczestniczka projektu „Gender w podręcznikach”.


  Publikacje
  Monografie
  Cuprjak M. (2007). Tożsamość a rola nauczyciela w okresie wczesnej dorosłości. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ss.199. – skrót

  Artykuły
  Status tożsamości a stosunek do ucznia nauczycieli w okresie wczesnej dorosłości, Przegląd Badań Edukacyjnych, Nr 2, 2006

  Płeć a teoria statusów tożsamości Jamesa Marcii, w: M. Chomczyńska-Rubacha (red.), Teoretyczne perspektywy badań nad edukacją rodzajową. Łódź: Wydawnictwo WSHE, 2007

  Konstrukcja i standaryzacja testu do pomiaru statusu tożsamości dorosłych, Rocznik Andragogiczny Nr 16, 2009 Refleksyjny andragog a badania w działaniu, Rocznik Andragogiczny, Nr 17, 2010

  Schemat etnograficzny : możliwości zastosowania w badaniach nad rozumieniem młodzieży gimnazjalnej, Przegląd Badań Edukacyjnych, Nr 13, 2011

  Gimnazjum jako przestrzeń konstruowania tożsamości upozorowanej, w: A. Gromkowska-Melosik, Z. Melosik (red.), Tożsamość w społeczeństwie współczesnym : pop-kulturowe (re)interpretacje. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012

  Tożsamość w kontekście transformacji : raport z badań, Przegląd Badań Edukacyjnych, Nr 17, 2013
 • Dr Dagna Dejna

  dagna dejnaKontakt
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  56 611 46 77

  Konsultacje ⇥  Urodzona w 1984 roku. W 2003 roku, w Instytucie Pedagogiki funkcjonującym w ramach Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, podjęła studia magisterskie na kierunku pedagogika (w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej i edukacji ustawicznej). Należy do rocznika pierwszych absolwentów Wydziału Nauk Pedagogicznych, który rozpoczął swoją działalność w dniu 1 września 2007 roku.
  W czerwcu 2008 roku, pod opieką Profesora Aleksandra Nalaskowskiego, obroniła pracę magisterską: Praca z psami zaprzęgowymi jako medium wychowawcze i uzyskała tytuł zawodowy magistra.
  W roku 2009 podjęła współpracę z ośrodkiem badań nad anabaptyzmem, kulturą amiszów i mennonitów Young Center for Anabaptist & Pietist Studies, funkcjonującym przy Elizabethtown College w stanie Pensylwania w Stanach Zjednoczonych, która zaowocowała wyjazdem badawczym. Opiekę naukową oraz organizacyjną sprawowali: Profesor Aleksander Nalaskowski z WNP UMK w Toruniu oraz Donald B. Kraybill, Ph.D, Distinguished College Professor and Senior Fellow.
  W tym samym roku prowadziła badania etnograficzne w zborach amiszów starego zakonu w rejonie Lancaster County w Pensylwanii.
  Czerwiec 2011 r. - obrona rozprawy doktorskiej zatytułowanej „Szkoła i wychowanie u amiszów starego zakonu. Studium entopedagogiczne na terenie stanu Pensylwania w USA”. Recenzentami byli: ks. dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT w Warszawie oraz dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK w Toruniu. Rozprawa została nagrodzona nagrodą JM Rektora UMK.
  Zainteresowania naukowe:
  Szczeliny we współczesności (eremici, cenobici, anachoreci, amisze, mennonici). Opisy tradycji „kultury ubogiej”, odrzucającej nadmiar, sugerującej pewną surowość życia i obyczaju, czyli pewien kontekst myślenia o życiu, o faktycznych potrzebach człowieka, o stosunku do natury i kultury.
  Członkini Zespołu Monitorowania Zmian w Kulturze i Edukacji - accept.umk.pl [zobacz profil]
  Od 2015, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego jest laureatem stypendium dla wybitnych młodych naukowców - obok dra Filipa Nalaskowskiego - jako jedyni pedagodzy w Polsce.

  Publikacje
  „Amisze. Fenomen wychowania endemicznego”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012
 • Dr Filip Nalaskowski

  filip nalaskowski

  Kontakt
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  56 611 46 71

  Konsultacje ⇥  Studiował pedagogikę i socjologię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie zajmuje stanowisko adiunkta na UMK na nowoutworzonym Wydziale Nauk Pedagogicznych. Na sfinalizowaną w styczniu 2007 roku rozprawę doktorską zatytułowaną Ubóstwo i wykluczeni z kultury jako problem dla edukacji uzyskał grant KBN. W 2001 roku został wraz z drużyną UMK akademickim wicemistrzem Polski w jeździectwie (skoki).
  Założyciel Zespołu Monitorowania Zmian w Kulturze i Edukacji - accept.umk.pl[zobacz profil]
  Od 2015, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego jest laureatem stypendium dla wybitnych młodych naukowców - obok dr Dagny Dejny - jako jedyni pedagodzy w Polsce.
  Ekspert/recenzent dla: Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding - ROMANIA, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - POLSKA.

  Publikacje
  Książki
  Ubóstwo i wykluczenie jako problem dla edukacji, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP, Olsztyn 2007.

  Artykuły
  Ubóstwo jako obiekt przekazu fabularnego. Próba typologii na podstawie wybranych filmów [w:] Przegląd badań edukacyjnych 2(3), Wyższa
  Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź 2006.

  Wykluczenie społeczne jako przedmiot namysłu naukowego[w:] Rocznik naukowy Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP, Olsztyn 2007.