Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Kryteria oceny i awansu nauczycieli akademickich

Uchwała Senatu UMK Nr 115 z dnia 20 czerwca 2017 r.
Treść 
Załącznik 

Zarządzenie Dziekana WNP z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad finansowania badań w ramach dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego w 2017 r. – pobierz plik.

Wzór sprawozdania z działalności statutowej za rok 2016 – pobierz plik

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych – pobierz plik.

Link do bloga Emanuela Kulczyckiego, pomocny w interpretacji powyższego rozporządzenia.

Zarządzenie Dziekana WNP z dnia 7 listopada 2016 r. dotyczące obowiązku składania sprawozdań ze służbowych wyjazdów zagranicznych – pobierz plik.

Zarządzenie Dziekana WNP z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad finansowania badań w ramach dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego w 2016 r. – pobierz plik.

Zarządzenie Dziekana WNP z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad finansowania badań w ramach dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego w 2015 r. – pobierz plik.

Zarządzenie Dziekana WNP z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad finansowania badań w ramach dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego w 2014 r. – pobierz plik.

Wzór sprawozdania z działalności statutowej za rok 2014 – pobierz plik.