Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

CERTYFIKATY MIĘDZYNARODOWE

 1. SPNJO UMK oferuje: Kursy przygotowawcze do egzaminu TELC oraz egzaminy i certyfikaty telc

Kursy przygotowujące do egzaminu na certyfikat telc prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli i egzaminatorów telc. SPNJO UMK jest akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym telc – The European Language Certificates.

Dlaczego warto uzyskać certyfikat telc?

 • Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w  sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z  dn.01.08.2017r., które weszło w życie z dniem 01.10.2017r. certyfikaty telc stanowią potwierdzenie kwalifikacji do nauczania języków obcych.

Dotyczy to certyfikatów telc z pięciu języków dla podstawowej znajomości języka obcego:

 • telc English B2
 • telc Deutsch B2
 • telc Italiano B2
 • telc Francais B2
 • telc Espanol B2

oraz certyfikatów telc z dwóch języków dla zaawansowanej i biegłej znajomości języka obcego:

(odpowiednio):

 • telc English C1  oraz telc English C2
 • telc Deutsch C1 oraz telc Deutsch C2

 

 • Certyfikaty telc znajdują się na liście dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego przy przeprowadzaniu postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. z 1999 r.Nr 49, poz.483, z późn. zm. www.usc.gov.pl).
 • Egzaminy telc to gama międzynarodowych certyfikatów sprawdzających i potwierdzających posiadanie umiejętności i kompetencji językowych na 5 poziomach zaawansowania: A1, A2, B1, B2, C1.
 • Egzaminy telc zostały opracowane w oparciu o program i standard przyjęty przez Radę Europy, który umożliwia jednolite ocenianie znajomości języka we wszystkich krajach europejskich.
 1. Kurs przygotowawczy do egzaminów First Certificate in English prowadzony przez doświadczonych nauczycieli akademickich.

Dlaczego warto uzyskać certyfikat FCE:

 • First Certificate in English – jest najbardziej znanym i najczęściej zdawanym egzaminem potwierdzającym znajomość języka angielskiego Na poziomie B2 honorowanym na całym świecie.
 • Egzamin FC jest również uznawany przez MEN, jako udokumentowanie kwalifikacji językowych, wymaganych od m.in. przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
 • Wielu pracodawców zarówno w Polsce jak i na całym świecie wymaga certyfikatu, FCE jako potwierdzenia znajomości języka angielskiego.
 • Certyfikat FCE, jako obiektywne potwierdzenie kwalifikacji językowych znakomicie podnosi samoocenę, co w dzisiejszym świecie rywalizacji, nie jest bez znaczenia.
 • Honoruje go wiele uniwersytetów i instytucji edukacyjnych podczas rekrutacji studentów.
 • Certyfikat FCE przyznawany przez University of Cambridge jest ważny przez całe życie.

Dlaczego warto brać udział w kursie przygotowawczym do FCE:

 • Program kursu obejmuje gruntowne zapoznanie się z wymaganiami egzaminacyjnymi, zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące umiejętności językowych, których opanowania wymagają poszczególne części egzaminu oraz zapewnia systematyczne ćwiczenie wszystkich zadań egzaminacyjnych.
 • Struktura przygotowanego kursu odzwierciedla rzeczywistą strukturę egzaminu tj. rozumienie tekstu czytanego oraz stosowanie struktur gramatyczno-leksykalnych, wypowiedź pisemną, rozumienie tekstu słuchanego i wypowiedź ustną.
 • Uczestnictwo w kursie umożliwi rozwinięcie wszystkich 4 umiejętności językowych – czytania, pisania, rozumienia ze słuchu i mówienia. Uczestnik poszerzy znacznie zasób słownictwa, zdobędzie umiejętność uzasadniania swojego zdania w dyskusji, a także nauczy się odpowiednio dobrać styl i rejestr wypowiedzi do sytuacji.

Pod koniec kursu słuchacze przystąpią do egzaminu próbnego.