Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Asystent studenta z ASD

Rusza projekt “Asystent Studenta z ASD”. Celem projektu jest zwiększenie dostępności UMK dla studentek i studentów ze spektrum zaburzeń autystycznych. Oferujemy wsparcie w formie poradnictwa oraz usług asystenckich dla studentek i studentów z ASD.

Zakres i częstotliwość wsparcia ustalana jest indywidualnie i może dotyczyć różnych obszarów związanych ze studiowaniem, np. załatwianie spraw w dziekanacie, poruszanie się po mieście, relacje z osobami prowadzącymi zajęcia, planowanie uczenia się oraz czasu wolnego i inne.

Korzystanie ze wsparcie nie wymagana orzeczenia o niepełnosprawności i diagnozy spektrum zaburzeń
autystycznych.

Każda studentka i każdy student, którzy podejrzewają u siebie ASD mogą wziąć udział w projekcie i otrzymać wsparcie.

W ramach projektu pracujemy nad:
– rozpowrzechnieniem wiedzy o spektrum zaburzeń autystycznych wśród osób pracujących i studiujących w UMK;
– diagnozą barier doświadczanych przez studentki i studentów z ASD na naszej uczelni;
– konkretnymi rozwiązaniami zwiększającymi dostępność naszej uczelni dla studentek i studentów z ASD.

Zapraszamy wszystkie osoby pracujące i studiujące w UMK, które chciałyby wzbogacić swoją wiedzę na temat spektrum zaburzeń autystycznych i/lub chciałyby włączyć się w działania na rzecz dostępności naszej uczelni.


W naszym instytucie została zainstalowana wystawa poświęcona osobom ze spektrum zaburzeń autystycznych. Wystawa przyjechała do nas ze Szkoły Podstawowej nr 19 w Toruniu. Jej autorką jest absolwentka naszej pedagogiki specjalnej Pani Klaudia Laks, a wystawa potrwa do 10 czerwca br. Można ją obejrzeć na drugim piętrze budynku przy ulicy Lwowskiej 1.

 


5 kwietnia 2022 roku odbyły się pierwsze warsztaty “Neuroróżnorodność – ASD” w trwającym na naszej uczelni projekcie “Student z ASD”. Warsztaty zostały zorganizowane i prowadzone przez Koło Młodych Pedagożek i Pedagogów Specjalnych wraz z liderką projektu Celiną Kamecką-Antczak i opiekunem koła Dittą Baczałą. Warsztaty były dedykowane wszystkim chętnym osobom z UMK, co spowodowało bardzo duże zainteresowanie pytaniami: co to znaczy być przebodźcowanym? jak funkcjonuje mózg osoby z ASD? co to znaczy neuroróżnorodność? Zapraszamy do obserwowania aktywności koła na portalach Facebook i Instagram!