Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3113
e-mail: dziekped@umk.pl

Historia Wydziału

Krótka historia Wydziału

Od Katedry Pedagogiki do Wydziału Nauk Pedagogicznych

Początki pedagogiki toruńskiej wpisują się w historię powstawania uniwersytetu w Toruniu i tworzenia się jego struktur. Katedra Pedagogiki została powołana w 1945 roku i wchodziła w skład Wydział Humanistycznego. Kierownictwo Katedry zostało powierzone Kazimierzowi Sośnickiemu, który przybył do Torunia ze Lwowa. Tak zaczęło się kształtowanie środowiska naukowego pedagogów w Toruniu, a w kolejnych latach systematycznie następował jego rozwój i dokonywały się zmiany w instytucjonalizacji pedagogiki toruńskiej. Oznaką dokonujących się pozytywnych zmian zwłaszcza w rozwoju kadry naukowej było przyznanie przez CK do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych uprawnień do nadawania stopni doktora w 1993 roku i doktora habilitowanego w 1997 roku. Postępujący rozwój kadry naukowej sprawił, że Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika podjął w dniu 28 listopada 2006 roku uchwałę o powstaniu Wydziału Nauk Pedagogicznych z dniem 1 września 2007 roku. Tak rozpoczynając od małej czteroosobowej Katedry Pedagogiki w 1945 roku, w której skład poza Kazimierzem Sośnickim weszło trzech magistrów, narodził się Wydział Nauk Pedagogicznych, a jego kadrę naukowo-dydaktyczną w dniu 1 września 2007 roku tworzyło 64 pracowników, w tym 25 samodzielnych. To, że pedagogika akademicka w Toruniu rozpoczynająca swą drogę od katedry stała się wydziałem jest w ogromnej części dziełem kolejnych uczonych którzy patronowali jej rozwojowi.

Oto oni.

Kierownicy Katedry Pedagogiki, Dyrektorzy Instytutu Pedagogiki i Psychologii oraz Instytutu Pedagogiki

Katedra Pedagogiki (1945 – 1976)

 • Kazimierz Sośnicki (1945 – 1960)
 • Ludwik Bandura (1960 – 1965)
 • Feliks Korniszewski (1965 – 1969)
 • Bolesław Pleśniarski 1969 – 1976

Dyrektorzy Instytutu Pedagogiki i Psychologii w latach 1976/77 – 1990

 • Bolesław Pleśniarski 1976/1977 – 1978
 • Stanisław Kawula 1978 – 1983
 • Jerzy Danielewicz 1984 – 1987
 • Zdzisław Dąbrowski 1987 – 1990

Dyrektorzy Instytutu Pedagogiki 1991-2007

 • Roman Schulz 1991 – 1995
 • Aleksander Nalaskowski 1996 – 2007

Dziekani Wydziału Nauk Pedagogicznych

 • Aleksander Nalaskowski 2007 – 2012
 • Piotr Petrykowski od 2012