Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Programy studiów niestacjonarnych

Program studiów na kierunku pedagogika I stopnia studia niestacjonarne (obowiązuje od roku akademickiego 2014/2015)

Program studiów na kierunku pedagogika I stopnia studia niestacjonarne (obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017)

Program studiów na kierunku pedagogika I stopnia studia niestacjonarne (obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018)

Program studiów na kierunku pedagogika II stopnia studia niestacjonarne (obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017)

Program studiów na kierunku pedagogika II stopnia studia niestacjonarne (obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018)

Program studiów na kierunku pedagogika II stopnia studia niestacjonarne (obowiązuje od roku akademickiego 2018/2019)