Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe

Oferta

Wykłady, ekspertyzy i badania w zakresie:

 • Studiów nad niepełnosprawnością
 • Problematyki relacji kultury dominującej i niepełnosprawności. Transmisji wiedzy kulturowej o niepełnosprawności w Polsce i zagranicą
 • Fenomenów kultur i cyberkultur niepełnosprawności
 • Niepełnosprawności i niepełnosprawności intelektualnej
 • Edukacji całożyciowej formalnej, nieformalnej, pozaformalnej, reedukacji oraz wsparcia dorosłych z niepełnosprawnością w Polsce i zagranicą
 • Niepełnosprawności i niesamodzielności w rodzinach generacyjnych i prokreacyjnych
 • Płci i niepełnosprawności
 • Technologii, mediów i niepełnosprawności
 • Pedagogiki osób niepełnosprawnych intelektualnie – Oligofrenopedagogiki
 • Metodologii kwalitatywnej w naukach społecznych i  studiach nad niepełnosprawnością
 • Prowadzenia badań jakościowych, badań terenowych w Polsce i zagranicą w grupach wrażliwych społecznie, kulturach i cyberkulturach niepełnosprawności