Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe

mgr Agnieszka Karpińska

Podstawowy temat badawczy: “Codzienne uczenie się rodzicielstwa przez osoby z niepełnosprawnością fizyczną. Badania etnograficzne.”

Pedagog specjalna, oligofrenopedagog. Zainteresowania naukowo-badawcze oscylują wokół problemów dorosłych osób z niepełnosprawnością w rodzinach generacyjnych i prokreacyjnych, seksualności, prokreacji, duchowości osób z niepełnosprawnością jak również metodologii badań jakościowych.

Kontakt:  e-mail: akarpins@doktorant.umk.pl ;  tel.:  56 611 46 72

Termin konsultacji: poniedziałek 11:30- 12:30 p.389 ;    piątek 8:00- 9:00 p.389

Wykształcenie:

Od 2015– Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Pedagogicznych, studia doktoranckie z zakresu pedagogiki

2012-2014 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Pedagogicznych-studia II stopnia: Pedagogika; specjalność Logopedia (Jaka jest rola modlitwy w codziennym życiu osób z niepełnosprawnością ruchową? Badania etnograficzne, praca napisana pod kierunkiem dr hab. Beaty Borowskiej- Beszty, prof. UMK)

2009-2012 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Pedagogicznych- studia I stopnia: Pedagogika specjalna; specjalność: Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie (oligofrenopedagogika) z logopedią. Praca licencjacka pt. Wolontariat w życiu młodych ludzi na przykładzie Integracyjnej Grupy Caritas Diecezji Włocławskiej, praca napisana pod kierunkiem dr hab. Beaty Borowskiej-Beszty, prof. UMK

Publikacje:  Baza Expertus