Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe

Kierunki badań

Główne kierunki badań:

  • Kultura i niepełnosprawność. Reprezentacje niepełnosprawności w kulturze. Kultury niepełnosprawności. Cyberkultury niepełnosprawności
  • Ontologia, epistemologia, aksjologia, retoryka studiów nad niepełnosprawnością
  • Formalne i nieformalne systemy edukacji, reedukacji i wsparcia dorosłych niepełnosprawnych w Polsce i zagranicą
  • Transmisje wiedzy kulturowej o niepełnosprawności w kulturach rzeczywistych i cyberkulturach w Polsce i zagranicą
  • Pokrewieństwo, rodzina generacyjna, prokreacyjna, niepełnosprawność i niesamodzielność
  • Odmienność psychosomatyczna, niepełnosprawność, niesamodzielność w Polsce i zagranicą
  • Płeć i niepełnosprawność
  • Technologia, media i niepełnosprawność
  • Metodologia kwalitatywna