Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe

Konkurs im. Profesor Marioli Chomczyńskiej-Rubachy

Celem konkursu im. Prof. Marioli Chomczyńskiej-Rubachy jest zwrócenie uwagi na problematykę związaną
z procesami społecznymi i edukacyjnymi, a także  uwrażliwienie na problemy współczesnego świata,
m.in. równości, wolności, demokracji, demaskowania pozorów edukacji, tworzenia świadomego społeczeństwa obywatelskiego.

Zapraszamy do udziału w Konkursie:

  1. pracowniczki i pracowników uczelni wyższych,
  2. uczennice i uczniów liceów ogólnokształcących współpracujących z Katedrą Pedagogiki Szkolnej w Instytucie Nauk Pedagogicznych UMK.

W kategorii dla pracowniczek i pracowników uczelni wyższych

Zadanie konkursowe polega na napisaniu artykułu na temat wskazany w danej edycji konkursu.

Temat I edycji konkursu w roku 2020 brzmi „Męskość i kobiecość jako współrzędne edukacji”.

Termin złożenia prac konkursowych upływa 30.10.2020 roku.

Regulamin konkursu (40 KB)

Załącznik nr 1 (33 KB) – Karta uczestniczki/uczestnika

Załącznik nr 2 (257 KB) – Wytyczne dotyczące przygotowania tekstu

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 31.12.2020 roku.

W kategorii dla uczennic i uczniów

Zadanie konkursowe polega na napisaniu eseju na temat wskazany w danej edycji konkursu.

Temat II edycji konkursu w roku 2020 brzmi „Płeć szkoły – płeć w szkole”.

Termin złożenia prac konkursowych upływa 31.05.2020 roku.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 15.06.2020 roku na stronie internetowej Katedry Pedagogiki Szkolnej.

Regulamin konkursu (181 KB)

Załącznik nr 1 (72 KB) – Karta uczestniczki/uczestnika

Załącznik nr 2 (35 KB) – Wytyczne dotyczące przygotowania tekstu

Koordynatorka konkursu: dr Izabela Symonowicz-Jabłońska, adres e-mail: izajs@umk.pl


Wyniki Konkursu im. Profesor Marioli Chomczyńskiej-Rubachy

Wyniki I edycji Konkursu

Wyniki II edycji Konkursu


 

 

 

 

 

Mariola Chomczyńska-Rubacha (1957-2017)

Jest rok 1989. Mgr Mariola Chomczyńska-Miliszkiewicz omawia swoją rozprawę doktorską, broni ją i odbiera dyplom doktora nauk humanistycznych uzyskany na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie. Tym samym staje się po raz drugi absolwentką tej uczelni. Ma już za sobą staż zawodowy w szpitalu Psychiatrycznym w Lublinie, na Oddziale Leczenia Nerwic, kompetencje trenerskie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i jest wytrawną badaczką kompetencji interpersonalnych w kształceniu nauczycieli. Ta dziedzina zresztą jest Jej pierwszym intelektualnym i emocjonalnym „dzieckiem”, poza Piotrkiem i Pawłem, Jej dziećmi naturalnymi, które w tym czasie chodzą już do szkoły. Nie mają jednak jeszcze zajęć z edukacji seksualnej. Wiele programów badawczych, metodycznych i publikacji pozwala wypracować w trzyosobowym zespole program kształcenia nauczycieli , który na UMCS jest stosowany do dzisiaj. Pierwsze „dziecko” intelektualne żyje więc nadal i ma się dobrze, także w postaci często cytowanych i wykorzystywanych publikacji. Z częścią opracowanych przez Profesor podręczników nauczyciele nadal pracują, choć ich strony są już bardzo zniszczone czasem.

Lata dziewięćdziesiąte to czas stypendiów i staży zagranicznych w: Anglii, Belgii, Danii, Holandii, Grecji, Szwecji. Tuż przed wyjazdem do Anglii dr Maja Chomczyńska-Miliszkiewicz idzie na wywiadówkę do klas Piotrka i Pawła. Nauczycielki żalą się, że nie mają dobrych podręczników do edukacji seksualnej. Czytały Jej felietony w gazetach lubelskich na temat  zdrowia psychicznego i wychowania. Mają nadzieję na uzyskanie pomocy. I uzyskują, bo mama ich uczniów stypendium w Anglii poświęca na studiowanie literatury światowej na ten temat. Wraca z koncepcją badań nad standardami edukacji seksualnej oraz pisze i wydaje podręcznik dla nauczycieli o tym jak uczyć tego przedmiotu. Po latach można doliczyć się kilku wydań. Rodzi się więc drugie „dziecko” intelektualne – edukacja seksualna. Ostatecznie „dziecko” dojrzewa w postaci teorii edukacji seksualnej i zrealizowanego programu badań ją weryfikującego. To wszystko razem tworzy autorską całość teoretyczno-metodyczną wraz z materiałami do realizacji w kształceniu szkolnym, na poziomie szkoły podstawowej i liceum.

Jest rok 2002. Dr Mariola Chomczyńska-Rubacha na swoim własnym kolokwium habilitacyjnym na UMCS, dostaje ponad 20 pytań, i jednogłośnie stopień doktora habilitowanego, na podstawie rozprawy o edukacji seksualnej właśnie. W jej głowie jednak dorasta „mem” nowego „dziecka”. To gender studies – efekt krytycznych badań nad płcią jako kontekstem edukacji seksualnej. Rok 2003 to nowy rozdział w życiu zawodowym, ponieważ zaczyna pracę w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, gdzie zostaje panią dziekan Wydziału Humanistycznego. Tam scala środowisko pedagogiczne wokół gender studies organizując cykl czterech konferencji na temat płci kulturowej w procesach edukacyjnych. „Dziecko” intelektualne dorasta. To dla niego otrzymuje grant KBN na metaanalizę badań nad płcią kulturową w szkole. Udaje się do Londynu i rozpoczyna studia oraz badania. Często mówi, że w Polsce jest mało artykułów zdających relację z badań empirycznych, więc nie ma czego analizować by poszukiwać prawidłowości z nich wynikających. Ta myśl przechodzi w nowy pomysł, trzecie „dziecko” intelektualne „Przegląd Badań Edukacyjnych”. W 2005 roku powołuje je do życia sąd w Łodzi, umieszczając w rejestrze czasopism naukowych.

Jest rok 2006. Rok od którego Profesor zaczyna pracę w UMK w Toruniu. Kieruje  Katedrą Pedagogiki Szkolnej, umacnia, wraz ze współpracowniczkami,  pozycję Przeglądu Badań Edukacyjnych, doprowadzając go do, niemal, maksymalnej punktacji na liście MNiSW.

Jest rok 2012. Dr hab. Mariola Chomczyńska-Rubacha odbiera tytuł profesora nauk humanistycznych. Nie zdradzając swoich wcześniejszych intelektualnych „dzieci”, myśli już o kolejnym – edukacji moralnej. Czyta, pisze artykuł, robi badania, ma szkic monografii, wybiega pomysłami w przyszłość, choć wie, że nie uda Jej się wszystkich już zrealizować. Jeszcze poznaje swojego wnuka Adasia… Nadchodzi rok 2016.

Krzysztof Rubacha


Bibliografia

Wykaz publikacji Prof. Marioli Chomczyńskiej-Rubachy (495 KB)

Artykuł z debaty z udziałem Prof. Marioli Chomczyńskiej-Rubachy.

Artykuł o Prof. Marioli Chomczyńskiej-Rubasze zamieszczony w czasopiśmie “Societas Communitas” 2017, nr 1(23).

Metaanaliza prac i badań Prof. Marioli Chomczyńskiej-Rubachy zamieszczona w czasopiśmie “Przegląd Badań Edukacyjnych” 2017, nr 25.

Wprowadzenie do poświęconego pamięci Prof. Marioli Chomczyńskiej-Rubachy tomu czasopisma “Przegląd Badań Edukacyjnych” 2017, nr 25.


Wyniki Konkursu im. Profesor Marioli Chomczyńskiej-Rubachy

Wyniki I edycji Konkursu: Równość – idea i praktyka społeczna

Wyróżnienia otrzymują:

  • Klaudia Łazińska
  • Weronika Jarmuł
  • Michał Karłowski

Serdecznie gratulujemy!

Wyniki II edycji Konkursu: Płeć szkoły – płeć w szkole

Wyróżnienia otrzymują:

Serdecznie gratulujemy!