Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe

Specjalności

Specjalności prowadzone przez Katedrę Pedagogiki Szkolnej:

Pedagogika szkolna na studiach I i II stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Ukończenie specjalności pedagogika szkolna z socjoterapią daje podstawę do podjęcia pracy w szkołach (pedagog szkolny, pomoc psychologiczno-pedagogiczna), w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, świetlicach i instytucjach organizujących czas wolny dzieci i młodzieży, w jednostkach prowadzących badania praktyczne nad funkcjonowaniem systemu oświaty oraz w instytucjach pełniących nadzór nad funkcjonowaniem szkolnictwa.

Absolwent tej specjalności zdobędzie szerokie kompetencje psychopedagogiczne i interpersonalne, a także umiejętności przygotowujące do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Specjalność rozwija gotowość do działalności innowacyjnej w zakresie edukacji i do kreowania nowych form pracy edukacyjnej.