Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe

Doktoranci

Sandra Lesiakowska

studia doktoranckie w latach: 2018-2019

opiekun naukowy: dr hab. Violetta Kopińska


Agata Szwech

studia doktoranckie w latach: 2012-2016

promotor: dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof UMK

tytuł rozprawy doktorskiej: Biograficzne uczenie się w świetle dzienników Haliny Semenowicz

data obrony: 06.11.2017


Iwona Murawska

studia doktoranckie w latach: 2013-2017

promotor: prof. dr hab. Beata Przyborowska

tytuł rozprawy doktorskiej: Strategie uczniowskie w szkołach o zróżnicowanym potencjale edukacyjnym 

data obrony: 07.10.2017


Kinga Majchrzak-Ptak

studia doktoranckie w latach: 2011-2015

promotor: dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof UMK

tytuł rozprawy doktorskiej: Miejsca jako nośniki pamięci w edukacji studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

data obrony: 26.06.2017


Małgorzata Banasiak

promotor: prof. dr hab. Beata Przyborowska

studia doktoranckie w latach: 2003-2008

tytuł rozprawy doktorskiej: Reforma edukacji a zaangażowanie rodziców w pracę szkoły

data obrony: 30.06.2008


Anna Matusiak

studia doktoranckie w latach: 2012-2016

opiekun naukowy: dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof UMK