Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe

Konsorcjum LLL

Podstawowe informacje

Konsorcjum Lifelong Learning (LLL-K) zostało zawarte 18.12.2017 r.

Koordynatorem Konsorcjum jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Siedzibą Konsorcjum jest Wydział Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu, ul. Lwowska 1.

Członkowie konsorcjum

 1. Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Nauk Społecznych
 2. Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, Zarząd ATA
 3. Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku, Wydział Studiów Edukacyjnych
 4. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Pedagogiki i Psychologii
 5. Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu
 6. Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Pedagogicznych,
 7. Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Psychologii, Socjologii

Cele i zadania konsorcjum

 1. Lifelong Learning Konsorcjum (LLL – K) stanowi połączenie potencjału naukowego Członków Konsorcjum w celu realizacji prac rozwojowych i badań naukowych w zakresie edukacji na każdym etapie życia człowieka, realizowanej w kontekstach formalnych, pozaformalnych i nieformalnych.
 2. Do podstawowych zadań Konsorcjum należą:
 3. prowadzenie i promocja wspólnych prac badawczych, dydaktycznych, rozwojowych,
 4. wymiana wyników badań oraz doświadczeń dydaktycznych w zakresie działania Konsorcjum,
 5. wsparcie naukowe i metodyczne w rozwoju wysoko kwalifikowanej kadry naukowej i naukowo-dydaktycznej,
 6. podejmowanie wspólnych przedsięwzięć publikacyjnych,
 7. współpraca z innymi podmiotami zajmującymi się działalnością naukową, badawczą, edukacyjną.

Cele i zadania konsorcjum realizowane są w szczególności poprzez:

 1. aktywne uczestnictwo w przygotowaniu i realizacji wspólnych projektów badawczych oraz przedsięwzięć publikacyjnych i dydaktycznych,
 2. występowanie z wnioskami o dotacje na prowadzenie wspólnych projektów,
 3. organizację konferencji i seminariów naukowych, warsztatów metodologicznych, szkoleń i warsztatów metodycznych,
 4. promocję wspólnych projektów badawczych i dydaktycznych,
 5. popularyzację wyników przeprowadzonych badań naukowych i innych przedsięwzięć prowadzonych przez konsorcjum,
 6. wymianę osobową (organizację staży naukowych, dydaktycznych).

 

Kontakt: hanna.solarczyk@umk.pl

Umowa (954 KB)