Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe

Aktualności

Udział w projekcie “Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

Dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK została powołana do zespołu “Innowacje i współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym” w projekcie “Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.


Wyróżnienie dydaktyczne

Dr Kinga Majchrzak-Ptak, znalazła się w gronie dwóch osób prowadzących zajęcia w Instytucie Nauk Pedagogicznych, które zostały wyróżnione na podstawie analizy ankiet studenckich za rok akademicki 2020/2021 . Są to osoby, które uzyskały w ankietach bardzo dobre oceny od studentek i studentów (przy wysokiej zwrotności ankiet).


Miniatura 5

Dr Kinga Majchrzak-Ptak uzyskała grant na realizacje projektu badawczego pt. Semiofory w przestrzeniach Smoleńska i Smoleńskiego Uniwersytetu Państwowego. Badanie etnograficzne, w ramach konkursu MINIATURA 5, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN).


Plebiscyt Nauczyciel Akademicki Roku

Prof. dr hab. Beata Przyborowska oraz dr Kinga Majchrzak-Ptak uzyskały nominację do nagrody w plebiscycie Nauczyciel Akademicki Roku organizowanym przez redakcje “Gazety Pomorskiej”, “Expressu Bydgoskiego” i “Nowości – Dziennika Toruńskiego”.


III Konferencja Integralna pt. W zgodzie z naturą. Od integracji do integralności

Pracownia Edukacji Żywej, Katedra Pedagogiki Szkolnej oraz Katedra Rewalidacji, Resocjalizacji i Opieki Długoterminowej Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przy współpracy z Uniwersyteckim Ośrodkiem Wsparcia i Rozwoju Osobistego UMK, serdecznie zapraszają do udziału w III Konferencji Integralnej pt. /W zgodzie z naturą. Od integracji do integralności/ (w trybie online).

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach lub uzyskać je można w Sekretariacie Konferencji – u mgr Karoliny Dąbrowskiej-Pawlonki oraz dr Iwony Murawskiej (e-mail: konferencja.integralna@wp.pl).

Zaproszenie do udziału w III Konferencji Integralnej (176 KB)

Karta uczestnictwa (20 KB)


Ekspertyza dla Instytutu Badań Edukacyjnych

Na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych dr hab. Hanna Solarczyk – Szwec we współpracy z mgr Katarzyną Machałowska z Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu przygotowała ekspertyzę pt. “Efekt asesora  i minimalizowanie ryzyka efektu asesora w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji” Wyniki ekspertyzy zostały wykorzystane na stronie internetowej Katalog Metod Walidacji 

Streszczenie ekspertyzy (80 KB)

 

 

 

 


Publikacja dr Kingi Majchrzak-Ptak

Ukazała się książka autorstwa dr Kingi Majchrzak-Ptak zatytułowana Przywracając pamięć miejscom. O badaniu i uczeniu się w działaniu w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Publikacja została poświęcona interdyscyplinarnym rozważaniom dotyczącym wieloaspektowego procesu uczenia się miejsc pamięci (UMK). Zaprezentowano w niej wyniki analizy i interpretacji danych zgromadzonych w toku realizacji czterech cykli osadzonego w ramach badaniach w działaniu projektu edukacyjno-badawczego „Studenci wobec miejsc (nie)pamięci UMK”.

 


Wyróżnienie dydaktyczne

Dr Kinga Majchrzak-Ptak, znalazła się w gronie trzech  osób prowadzących zajęcia w Instytucie Nauk Pedagogicznych, które zostały wyróżnione na podstawie analizy ankiet studenckich za rok akademicki 2019/2020 . Są to osoby, które uzyskały w ankietach bardzo dobre oceny od studentek i studentów (przy wysokiej zwrotności ankiet).


Grant na pobyt badawczy przy Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu (Niemcy)

Dr Kinga Majchrzak-Ptak i dr Izabela Symonowicz-Jabłońska w ramach konkursu JM Rektora UMK uzyskany granty na dwutygodniowy pobyt przy Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu, związany z badaniami naukowymi oraz/lub celem nawiązania kontaktów naukowych.

Stypendium dr Kingi Majchrzak-Ptak związane było z realizacją projektu Miejsca pamięci w przestrzeniach Uniwersytetu Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu. Studium etnograficzne.

Stypendium dr Izabeli Symonowicz-Jabłońskiej związane jest z realizacją projektu Wizerunek kobiety naznaczonej figurą czarownicy na podstawie przeprowadzonej kwerendy bibliotecznej w Würzburgu


Reprezentacja w Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN

Po ukonstytuowaniu się nowego KNP PAN nasz Instytut jest reprezentowany przez następujące osoby z Katedry Pedagogiki Szkolnej.

Prof. dr hab. Krzysztof Rubacha został członkiem KNP z wyboru na kadencję 2020-2024, przewodniczącym Sekcji Metodologii Badań Pedagogicznych oraz przewodniczącym Komisji ds. Czasopism i Wydawnictw.

Wybranymi przez zgromadzenie KNP PAN członkiniami sekcji zostały:

Prof. dr hab. Beata Przyborowska – Sekcja Pedagogiki Szkolnej

Dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK – Sekcja Andragogiki

Warto podkreślić, że do sekcji można wybrać tylko 10 osób z grona wszystkich uczonych w kraju oraz przewodniczącego/cą z grona członków/iń KNP PAN. Fakt znalezienia się, z wyboru w tajnym głosowaniu, w tak wąskim gronie uczonych świadczy o pozycji jaką dana osoba zajmuje w dyscyplinie naukowej i swojej subdyscyplinie.


Konkurs Debiuty 2

Dr Kinga Majchrzak-Ptak uzyskała grant w ramach konkursu”Inicjatywa Doskonałości – Debiuty 2“, na realizację projektu pt. “Sites of Memory in the Spaces of Vilnius University. The etnographic study”. Projekt ten poświęcony jest poszukiwaniom dotyczącym semioforów związanych z przeszłością Uniwersytetu Wileńskiego oraz znaczenia tego typu nośników pamięci w przestrzeni architektonicznej, społecznej, kulturowej i dydaktycznej uczelni.


Wyróżnienie JM Rektora UMK dla Profesora Krzysztofa Rubachy

3 lipca 2020 r. prof. dr hab. Krzysztof Rubacha otrzymał specjalne wyróżnienie od JM Rektora UMK za zaangażowanie i innowacyjność w pracy PRZEWODNICZĄCEGO DYSCYPLINY PEDAGOGIKA.


Awanse

Prof. dr hab. Beata Przyborowska została Prorektorem ds. studenckich UMK na kadencję 2020-2024

Prof. dr hab. Krzysztof Rubacha został Dyrektorem Instytutu Nauk Pedagogicznych UMK.

Dr hab. Violetta Kopińska, prof. UMK  została Z-cą Dyrektora Instytutu Nauk Pedagogicznych UMK ds. organizacyjnych i naukowych.


Wizyta studyjna w Uniwersytecie Sztokholmskim

W dn. 3-28.02.2020 r., dr Kinga Majchrzak-Ptak odbyła wizytę studyjną w Uniwersytecie Sztokholmskim. Wizyta ta obejmowała prowadzenie poszukiwań w ramach projektu badawczego “Sites of Memory in the Spaces of Stockholm University. The (auto)ethnographic study”, w tym przede wszystkim gromadzenie danych empirycznych, uczestnictwo w pracach zespołu badawczego Adult Learning oraz wygłoszenie wystąpienia dotyczącego ram teoretyczno-metodologicznych, celów, przebiegu i efektów dotychczasowych działań badawczych oraz dalszych planów rozwojowych, w czasie otwartego seminarium.


Sukces parametryczny czasopisma “Przegląd Badań Edukacyjnych”

Na podstawie Komunikatu MNISW z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych “Przeglądowi Badań Edukacyjnych” przypisano 70 punktów.


Warsztat Znaczenie rozwoju zespołu w procesie uczenia (się) dorosłych

Zapraszamy do uczestnictwa w warsztacie pt. Znaczenie rozwoju zespołu w procesie uczenia (się) dorosłych, który poprowadzi dr Alicja Szostkiewicz. Warsztat ten organizowany jest przez Katedrę Pedagogiki Szkolnej w ramach Dni Uczenia się Dorosłych 2019 i odbędzie się 15. października 2019 roku, w godz. 13.00-15.00, w sali 388 Instytutu Nauk Pedagogicznych UMK (ul. Lwowska 1).

Więcej informacji na stronie wydarzenia


Seminarium warsztatowe Kompetencje społeczne i obywatelskie dzieci i młodzieży

12 czerwca 2019 roku, w Warszawie, odbyło się seminarium warsztatowe Kompetencje społeczne i obywatelskie dzieci i młodzieży, które zostało zorganizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych w ramach projektu „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”. Podczas tego seminarium przedstawicielki Katedry Pedagogiki Szkolnej WNP zaprezentowały wyniki badań prowadzonych w ramach  projektu “Podstawy programowe kształcenia ogólnego. Analiza krytyczna”.

Program seminarium (169 KB)

Galeria zdjęć

Relacja z seminarium zamieszczona na stronie IBE


Dzień Edukacji Dorosłych

Zapraszamy do uczestnictwa w Dniu Edukacji Dorosłych, który odbędzie się 10. czerwca 2019r. na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Lwowska 1.

Organizatorem seminarium jest EPALE (Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie) oraz Katedra Pedagogiki Szkolnej Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK. Seminarium odbywa się pod patronatem Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego.

Program seminarium „Jak uczyć najbardziej doświadczonych, czyli o edukacji seniorów”

Studenci i pracownicy Wydziału Nauk Pedagogicznych oferują możliwość skorzystania z doradztwa i materiałów informacyjnych przy pięciu stolikach tematycznych:

  1. Biograficzne uczenie się
  2. Edukacja nieformalna i autoedukacja
  3. Edukacja obywatelska dorosłych
  4. Międzypokoleniowe uczenie się
  5. Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie

Udział w seminarium jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa w Dniu Edukacji Dorosłych jest posiadanie aktywnego konta lub rejestracja na Platformie EPALE.

Zapisy na seminarium prowadzone są wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza rejestracyjnego

Termin zgłoszeń upływa 5 czerwca 2019 r. Liczba miejsc ograniczona.

Uczestnicy seminarium otrzymają certyfikaty udziału w wydarzeniu wystawione przez EPALE.

Galeria zdjęć z Dnia Edukacji Dorosłych

Relacja z Seminarium “Jak uczyć najbardziej doświadczonych, czyli o edukacji seniorów” zamieszczona na portalu EPALE


Akcja innowacja

Dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK wzięła udział w programie TVP Bydgoszcz „Akacja innowacja” na temat edukacji przez całe życie.

Zapraszamy do obejrzenia programu online!


Międzynarodowa Konferencja Naukowa Play and Lifelong Learning 

5 grudnia 2018 roku (środa), w budynku Uniwersyteckiego Centrum Sportowego (ul. Św. Józefa 18), odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Play and Lifelong Learning. Konferencja ta organizowana jest przez Katedrę Psychopedagogicznych Podstaw Rewalidacji WNP UMK, Katedrę Metodologii Badań Pedagogicznych WNP UMK, Katedrę Pedagogiki Szkolnej WNP UMK, Katedrę Geriatrii Wydziału Nauk o Zdrowiu UMK (Collegium Medicum w Bydgoszczy), Uniwersyteckie Centrum Sportowe UMK, Europejską Ligę Brydża Sportowego.

Zapraszamy!

Program konferencji (303 KB)


Debiuty pedagogiczne

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne Oddziały Toruń i Bydgoszcz zapraszają do udziału w spotkaniu w ramach wspólnego projektu pt. “Debiuty pedagogiczne”. Gośćmi inauguracyjnego spotkania będą dr Katarzyna Grzesiak-Bramańska z Zakładu Metodologii Badań i Studiów nad Dyskursem na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz dr Kinga Majchrzak-Ptak z Katedry Pedagogiki Szkolnej na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Spotkanie odbędzie się w dniu 20 listopada 2018 r. (wtorek),  w godz. 16.00 – 18.00, w Sali Rady Wydziału (WNP UMK, Lwowska 1).

Zapraszamy

Zaproszenie (487 KB)


Szkolenie “Aplikacja i gry symulacyjne Zintegrowanego Asystenta Rozwoju (ZAR)”

Na zaproszenie Katedry Pedagogiki Szkolnej 06.11.2018r. Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego, Pracownia Analiz i Doradztwa Personalnego PSG oraz Europa Movilidad Estudiantil (Hiszpania) przeprowadził szkolenie dla pracowników i doktorantów, którego celem było poznanie podstaw Zintegrowanego Asystent Rozwoju (ZAR) oraz możliwościami wykorzystania gier symulacyjno-diagnostycznych
w rozwoju osobistym i poradnictwie zawodowym i edukacyjnym.

Zachęcamy do korzystania z aplikacji mobilnej ZAR

Ulotka (1,62 MB)


Seminarium na temat Zintegrowanej Strategii Umiejętności

Katedra Pedagogiki Szkolnej WNP UMK i Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza do udziału w Seminarium na temat Zintegrowanej Strategii Umiejętności, które odbędzie się 6. czerwca 2018 r. na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Program Seminarium (173 KB)


II Toruńska Konferencja Integralna „Intymność – Rozwój – Edukacja”

W dniach 17-18. października 2017 roku, na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu, odbyła się II Toruńska Konferencja Integralna „Intymność – Rozwój – Edukacja”. Wydarzenie to została zorganizowana przez Katedrę Pedagogiki Szkolnej WNP UMK, Katedrę Psychopedagogiki Specjalnej WNP UMK i Katedrę Metodologii Badań Pedagogicznych WNP UMK oraz zostało objęte patronatem Komitet Nauk Pedagogicznych PAN.

Konferencja miała charakter ogólnopolski. Uczestniczący w niej przedstawiciele kilkunastu ośrodków naukowych, osadzając swoje wystąpienia w kontekstach szeroko rozumianej edukacji, podjęli próbę odpowiedzi na pytania: Jak współcześnie rozumiemy i przeżywamy intymność? Jakie czynniki ułatwiają a jakie utrudniają tworzenie relacji intymnej? Czy są granice intymności? Co daje intymność człowiekowi?

Więcej informacji na stronie konferencji


Dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK prezesem Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego

Dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK została wybrana na prezesa Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego podczas Walnego Zgromadzenia tego Towarzystwa w dn. 12.06.2017r. Gratulujemy!


Wyróżnione doktoraty

Prace doktorantek z Katedry Pedagogiki Szkolnej

Kingi Majchrzak pt. Miejsca jako nośniki pamięci w edukacji studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, napisana pod kierunkiem dr hab. Hanny Solarczyk-Szwec

oraz Iwony Murawskiej pt. Strategie uczniowskie w szkołach o zróżnicowanym potencjale edukacyjnym, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. beaty Przyborowskiej

zostały wyróżnione przez Radę Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w roku 2017.


Tytuł “Mistrza Pedagogii” dla prof. dr hab. Beaty Przyborowskiej

Prof. dr hab. Beata Przyborowska, prorektor UMK ds. kształcenia, otrzymała tytuł “Mistrza Pedagogii”.

Tytuł przyznano na jubileuszowym 30. Podsumowaniu Ruchu Innowacyjnego w Edukacji, które odbyło się 14 czerwca 2016 roku w Muzeum Miasta Łodzi.

Odznaczenie przyznawane jest przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, które nagradza wybitnych naukowców i pedagogów, autorów innowacji programowych, metodycznych, organizacyjnych, naukowych.

ŁCDNiKP w roku szkolnym 2015/2016 przyznało między innymi tytuły: Mistrza Pedagogii, Talentu Uczniowskiego, Nauczyciela Innowatora, Lidera w Edukacji, Multiinnowatora.

Tytuły Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zdobyli dotychczas między innymi: prof. Jerzy Bralczyk, prof. Jan Miodek, prof. Bogusław Śliwerski, prof. Sławomir Wiak, prof. Stanisław Popek, prof. Stanisław Dylak, Anna Dymna, Kazimierz Tischne


I Toruńska Konferencja Integralna “Co może oznaczać integralność w edukacji”

W dniach 25-26. lutego 2016 roku, na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu, odbyła się I Toruńska Konferencja Integralna “Co może oznaczać integralność w edukacji”. Przedsięwzięcie to zostało zorganizowane przez Katedrę Pedagogiki Szkolnej WNP i Katedrę Metodologii Badań Pedagogicznych WNP.

Konferencja inspirowana była koncepcją AQAL Kena Wilbera, a jej uczestnicy z zaangażowaniem i pasją szukali odpowiedzi na pytanie: Co może oznaczać integralność w edukacji?

Wydarzenie miało charakter ogólnopolski i zostało objęte patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.

Więcej informacji na stronie konferencji