Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Mistrzowskie Pasje

obrazek:

W ramach "Pasjopolis Master" do zdobycia są łącznie trzy granty w wysokości 5 tys. zł na realizację autorskich projektów w jednej z dwóch dziedzin:

  • nauki ścisłe i techniczne (matematyka, fizyka, informatyka i technologie informacyjne, inżynieria systemów i komunikacji, inżynieria procesów i produkcji oraz pokrewne),
  • nauki społeczne (ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia, socjologia, etyka oraz pokrewne).

Wsparcie może być przeznaczone na realizację projektów badawczych (np. prac naukowych lub doświadczalnych), projektów technicznych (zawierających rozwiązania konstrukcyjne lub technologiczne) bądź innych projektów, których celem jest pogłębienie wiedzy, zdobycie nowych umiejętności, dostarczenie nowych rozwiązań.

O wsparcie mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na UMK. Wypełniony formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie www.pasjopolis.pl w zakładce Pasjopolis Master) należy przesłać do końca marca na adres pasjopolis.master@gmail.com.

pozostałe wiadomości