Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Pracownicy

dr hab. Maciej Kołodziejskidr hab. Maciej Kołodziejski, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Edukacji Wczesnej i Obywatelskiej, Instytut Nauk Pedagogicznych

e-mail: mkolodziejski@umk.pl
www: https://maciejkolodziejski.1minutesite.pl/
ORCID: 0000-0001-7904-7474

Zainteresowania:
Zainteresowania naukowe:
1. Wczesna edukacja muzyczna
2. Teoria uczenia się muzyki i audiacja
3. Improwizacja muzyczna
4. Transgresje w edukacji

Tematy badawcze:
1. Standaryzacja polska testu Advanced Measures of Music Audiation (AMMA) Edwina E. Gordona
2. Standaryzacja polska testu Am I Musical? Discover your Music Potential. Music Audiation Games (MAG) Edwina E. Gordona


Tematyka seminarium (licencjackiego i magisterskiego):
- powszechna edukacja muzyczna (koncepcje, wdrożenia, systemy, teorie, praktyka),
- wczesna edukacja muzyczna,
- rozwój muzyczny dziecka,
- teoria uczenia się muzyki Edwina Eliasa Gordona i audiacja (myślenie muzyczne)
- pomiar i wartościowanie w muzyce i edukacji muzycznej,
- twórczość i improwizacja muzyczna (harmoniczna i rytmiczna),
- zwiększanie gotowości uczniów (i osób dorosłych) do podejmowania improwizacji muzycznej,
- kreatywność i innowacje we wczesnej edukacji,
- transgresje w edukacji.Terminy konsultacji:
DYŻUR AKADEMICKI (2021/2022), semestr zimowy:
WTOREK: 18:00 - 20:00, pokój 382 (po wcześniejszym umówieniu się emailowo) lub online (na platformie Teams) także po wcześniejszym umówieniu się emailowo)

Mój email: mkolodziejski@umk.pl

Bibliografia