Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Pracownicy

ks. dr hab. Czesław Kustraks. dr hab. Czesław Kustra, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Teorii Wychowania, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 387
tel.: +48-56-611-4841
e-mail: czkustra@umk.pl
ORCID: 0000-0002-9093-8750

Zainteresowania:
Pedagogika opiekuńcza, resocjalizacja młodzieży niedostosowane społecznie, oraz pedagogika religii.
W sposób szczególny zajmuje się badaniami w zakresie form opieki, profilaktyki i resocjalizacji w środowisku wychowawczym świetlicy środowiskowej.

Aktualny temat badawczy to: Wsparcie społeczne dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej (oratorium).

Terminy konsultacji:
Od 18 stycznia 2021 roku urlop.

Bibliografia