Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Pracownicy

dr Katarzyna Kuziak
adiunkt
Katedra Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 355
tel.: 611 48-57
e-mail: kkuziak@umk.pl
ORCID: 0000-0001-6986-9909

Zainteresowania:
Pedagogika społeczna
Praca socjalna
Edukacja dorosłych
Zmiana społeczna
Alternatywne metody wspierania rozwoju dzieci, młodzieży, dorosłych
Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi

Terminy konsultacji:
Konsultacje w semestrze letnim 2020/2021 będą odbywały się w trybie synchronicznym z wykorzystaniem platformy MS Teams (kod: ry8isx7).

Zapraszam we wtorki w godzinach 9.30-11.00.


Bibliografia