Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Pracownicy

prof. dr hab. Aleksander Nalaskowskiprof. dr hab. Aleksander Nalaskowski
profesor
Katedra Pedagogiki Funkcjonalnej, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 345
tel.: +48-56-611-46-77
e-mail: nalal@umk.pl
www: https://www.pedagogika.umk.pl/prof-aleksander-nalaskowski-wyklady-w-sieci/
ORCID: 0000-0002-7739-5181

Zainteresowania:
pedagogika ogólna, teoria szkoły, edukacja wczesnoszkolna, fenomen dzieciństwa, historia małych i lokalnych ośrodków edukacji (wiejskie i małomiasteczkowe szkoły, lokalne inicjatywy, domy kultury, ośrodki zakonne, etc.), religijność dzieci i młodzieży, aktywność artystyczna dzieci i młodzieży, czas jako parametr w badaniach społecznych.

Do0datkowe wykłady dla zainteresowanych dostępne w sieci pod adresem:

https://www.pedagogika.umk.pl/prof-aleksander-nalaskowski-wyklady-w-sieci/

Terminy konsultacji:
Konsultacje w pierwszym semestrze 2021/22:
poniedziałek 11:15 - 12:30

Bibliografia