Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Pracownicy

dr Jan Malinowski
adiunkt
Katedra Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 356
tel.: +48-56-611-4679
e-mail: maljan@umk.pl
www: https://orcid.org/0000-0001-9753-089X
ORCID: 0000-0001-9753-089X

Zainteresowania:
pedagogika społeczna, praca socjalna, pedagogika czasu wolnego, krajoznawstwo i turystyka, profilaktyka społeczna, pedagogika szkoły wyższej

Terminy konsultacji:
Konsultacje w semestrze letnim 2020/2021 - w okresie 28 czerwca - 1 września odbywają się w środy w godzinach 14.30 - 15.30:
- mailowo;
- online na MS Teams (po uprzednim mailowym umówieniu się; w szczególnych sytuacjach możliwe spotkanie na Teams w innym terminie).

Osoby, które mają zaległości (ZALICZENIE, EGZAMIN) proszę o zgłoszenie drogą e-mail do 30 sierpnia (także dotyczy to egzaminu z "Historii i teorii pracy socjalnej" - I rok pracy socjalnej) chęci poprawy oceny. Wówczas wyznaczę termin (godzinę) spotkania (zaliczenia/egzaminu) na Teams w dniu 1 września). Ze względów formalnych tylko w tym dniu mogę realizować obowiązki dydaktyczne. Inne terminy wcześniej podane są nieaktualne.

Uwaga: 2 września rozpoczynam urlop poprzedzajacy przejście na emeryturę, Proszę więc o załatwienie wszelkich zaległych spraw do 1 września br.
Bibliografia