Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Pracownicy

prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz
profesor
Katedra Historii Nauk Pedagogicznych, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 360
tel.: +48-56-611-4675
e-mail: jszulak@umk.pl
ORCID: 0000-0001-8614-2955

Zainteresowania:
Historia wychowania, historia pedagogiki, pedeutologia historyczna, historia filozofii wychowania, biografistyka historyczno- pedagogiczna, metodologia badań historyczno- pedagogicznych

Terminy konsultacji:
Konsultacje:

Poniedziałek, godz.11.15-12.00

Bibliografia