Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Konsultacje pracowników INP

dr Tomasz Różański
adiunkt
Katedra Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 383
tel.: 611 48 54
e-mail: tomrozan1@umk.pl
ORCID: 0000-0003-3396-0916

Zainteresowania:
Pedagogika czasu wolnego, pedagogika rodziny, gerontologia społeczna


Terminy konsultacji:
Konsultacje w semestrze letnim 2020/2021

Poniedziałek: 11.30-13.00 (drogą mailową lub po uzgodnieniu za pośrednictwem aplikacji Teams)


Bibliografia