Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe
zdjęcie

Skarpetkowe wyzwanie

Z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa Koło Naukowe Młodych Pedagogów Specjalnych chciałoby przyłączyć się do Skarpetkowego Wyzwania. Data  21.03.2020 r. wiąże się zespołem wad wrodzonych, jakim jest Zespół Downa – trisomią 21. chromosomu i rozpoczęciem nowego życia, które symbolizuje wiosna. To właśnie z tej okazji zakładane są dwie różne skarpetki. Osoby na całym świecie publikują swoje zdjęcia z kolorowymi skarpetkami. My również łączymy się z nimi!

zdjęcie

Ogłoszenie w sprawie zmiany terminu Polskich Dni Montessori 2020

Uprzejmie informujemy, że z powodu zagrożenia epidemicznego wirusem SARS-CoV-2 w Polsce, organizatorzy Polskich Dni Montessori 2020 podjęli decyzję o zmianie terminu konferencji na 18-20 września 2020 r.

zdjęcie

List JM Rektora UMK

*

więcej informacji

zdjęcie

Informacje o pracy Wydziału

Szanowni Państwo,

W związku z zagrożeniem epidemicznym, na Uczelni działa zespół monitorujący, który na bieżąco reagować będzie na zmieniające się okoliczności związane z wirusem SARS-CoV-2, dlatego proszę o zapoznanie się ze stosownym Zarządzeniem Rektora oraz Kanclerza Uniwersytetu.

więcej informacji

zdjęcie

Legitymacje przedłużone automatycznie

Przypominamy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin podjął decyzję o automatycznym wydłużeniu ważności legitymacji studenckich i doktoranckich do 31 maja, bez konieczności osobistego stawiania się w dziekanatach wydziałów.

więcej informacji

zdjęcie

Doktor habilitowana Agnieszka Hamerlińska

Z radością informujemy, że Rada Dyscypliny Pedagogika w dniu 10 marca 2020 roku podjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika Pani Agnieszce Hamerlińskiej.

Serdecznie gratulujemy!

zdjęcie

Wyróżnione prace doktorskie

Informujemy, że po podjęciu uchwały, podczas posiedzenia Rady Dyscypliny w dniu 10.03.2020 roku w Instytucie Nauk Pedagogicznych, Pani dr Agnieszka Karpińska odebrała z rąk Dyrektora prof. dr hab. K. Rubachy wyróżnienie za pracę doktorską pt. "Codzienne uczenie się rodzicielstwa przez rodziców z niepełnosprawnością fizyczną. Badania etnograficzne" obronioną w dniu 11.czerwca 2019 roku w WNP UMK. Dysertacja została napisana pod kierunkiem dr hab. B. Borowskiej-Beszty, prof. UMK i zrecenzowana przez dr hab. R. Kijaka, prof. URz, UW i dr hab. B. Szczupał, prof. APS. Gratulujemy!
 
Drugą wyróżnioną dysertacją doktorską była praca dr Nalalii Gumińskiej pt. "Jakość życia dorosłych osób z autyzmem", której promotorem naukowym był prof. dr hab. Jacek Błeszyński, a recenzentami prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski i dr hab. Joanna Kruk-Lasocka, prof. DSW.
Pani Doktor, nie mogła odebrać wyróżnienia osobiście. Gratulujemy!

zdjęcie

Warsztaty poświęconye tematyce niepełnosprawności

Od nowego semestru Koło Naukowe Młodych Pedagogów Specjalnych rozpoczyna serię zajęć poświęconych tematyce niepełnosprawności w szkołach ogólnodostępnych. Pierwsze zajęcia w tym roku akademickim odbyły się dla ponad 200 uczniów (8 klas) w Szkole Podstawowej w Wielgiem (rodzinnej miejscowości jednej z członkiń naszego Koła). Już niedługo warsztaty poprowadzimy również w kilku szkołach w Toruniu. Uczennice i uczniowie podczas spotkań mają możliwość poznania zjawiska niepełnosprawności w teorii oraz praktyce.

logo zamiast zdjęcia

Konkurs na stanowisko analityk danych (specjalista inżynieryjno-techniczny) w Centrum Badań nad Rodziną.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ogłasza konkurs na stanowisko analityk danych (specjalista inżynieryjno-techniczny) na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych w Centrum Badań nad Rodziną.

Zobacz szczegóły

zdjęcie

Konferencja naukowa poświęcona Ecole Moderne Celestyna Freineta

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową poświęconą Ecole Moderne
Celestyna Freineta, którą organizuje Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zapraszamy w imieniu organizatorów szczególnie Studentki i Studentów studiujących pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną.

Archiwum