Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Agresja realna i wirtualna

obrazek:

Projekt edukacyjny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:

 Agresja realna i wirtualna

zjawisko, skutki, zapobieganie - kurs e-learning

W Katedrze Dydaktyki i Mediów w Edukacji WNP UMK realizowany jest projekt edukacyjny pt. „Agresja realna i wirtualna – zjawisko, skutki, zapobieganie – kurs e-learning” w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18 pt. „Kurs na MOOC”.

Projekt ma służyć podniesieniu kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom rynku pracy i społeczeństwa w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zadania realizowane w ramach projektu:

  1. a) utworzenie kursu edukacyjnego w formie e-learningu poświęconego problematyce agresji w przestrzeni realnej i wirtualnej – analiza zjawiska, skutki oraz sposoby zapobiegania;
  2. b) realizacja kursu e-learningowego prowadząca do uzyskania kompetencji analitycznych, komunikacyjnych i informatycznych wśród studentów Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK;
  3. c) certyfikacja;
  4. d) ewaluacja kursu e-learningowego.

Do realizacji poszczególnych zadań w projekcie zaangażowani są wykładowcy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z zakresu pedagogiki, psychologii, nauk prawnych, metodyki e-learningu, a także specjaliści w zakresie tworzenia interaktywnych materiałów cyfrowych oraz nagrań wideo.

Przewidywana liczba osób objętych wsparciem: 166 studentów I i II roku kierunków pedagogicznych UMK w Toruniu.

Okres realizacji projektu: od: 2019-05-01 do: 2021-04-30

pozostałe wiadomości