Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

XIII Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS)

obrazek:

Dnia 30 maja 2019 r. odbyła się XIII Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS) pt. „Wielowymiarowość edukacji”. Organizatorem konferencji była Sekcja Andragogiczna Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów oraz studenci WNP, uczestnicy przedmiotu „Projektowanie ofert edukacyjnych”. Koordynatorem konferencji była dr Anna Kławsiuć-Zduńczyk.

Konferencja składała się z sesji plenarnej, posterowej, referatowej oraz warsztatowej. W konferencji wzięło udział ponad 160 osób. Wygłoszono 21 referatów, wystawiono 12 posterów oraz przeprowadzonych zostało 6 warsztatów. Gościliśmy przedstawicieli z 10 ogólnopolskich ośrodków naukowych:

- Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

- Uniwersytetu Gdańskiego

- Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

- Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

- Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

- Akademii Pomorskiej w Słupsku

- Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

- Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

- Kolegium Jagiellońskiego w Toruniu

- Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu

oraz

- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu

- Prywatnego Przedszkola "Krasnal" w Toruniu - Szkoły Podstawowej nr 16 w Toruniu

- II Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Toruniu, klasa o specjalności psychologiczno-pedagogicznej.

Konferencja została objęta honorowym patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, a w konferencji uczestniczyła wicekurator, Pani Maria Mazurkiewicz.

Konferencja sfinansowana została ze środków Pana Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dra hab. Piotra Petrykowskiego, prof. UMK, Jego Magnificencji Prorektora ds. Studenckich i Polityki Kadrowej, prof. dra hab. Andrzeja Sokalę oraz prywatnych sponsorów: DiM SERWIS Rypin, Budzik Coffee oraz Willa Olivia w Chłapowie.

Serdecznie podziękowania składamy prelegentom za inspirujące wystąpienia, uczestnikom za owocną pracę podczas warsztatów oraz ciekawe dyskusje podczas sesji referatowych i posterowej, a także wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania tego ważnego wydarzenia studenckiego, wpisującego się od wielu lat w tradycję Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK.

 

Organizatorzy konferencji

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć