Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Międzynarodowe seminarium w ramach projektu Erasmus +

obrazek:

W dniach 22.05-24.05.2019 w ramach projektu ERASMUS+ pn. Increasing accessibility of integrated ECEC - services to support all families with young children Centrum Badań nad Rodziną UMK zorganizowało cykliczne seminarium, którego głównym tematem jest miejsce pracy socjalnej w zintegrowanym systemie opieki, wsparcia i edukacji rodzin z małymi dziećmi. W refleksji uczestniczą naukowcy i praktycy z instytucji i organizacji będących parterami trzyletniego projektu. Liderem i koordynatorem jest belgijska organizacja Kind en Gezin (Bruksela) a partnerami Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen (VBJK) z Belgii, The National Institute for Health and Welfare (THL) z Finlandii, Uniwersytet w Tromso z Norwegii, organizacja pozarządowa MALA ULICA ze Słowenii oraz Centrum Badań nad Rodziną  Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu.

Seminarium naukowe jest drugim, po Brukseli, które zostało zorganizowane w ramach działań projektowych. Czekają nas jeszcze wizyty w Finlandii, Słowenii i Norwegii.

Celem projektu jest pojęcie refleksji dotyczącej wdrażania nowych, innowacyjnych rozwiązań mających na celu podniesienie efektywności usług edukacyjnych, opiekuńczych i socjalnych skierowanych do rodzin z małymi dziećmi. Pojęciami, które w szczególny sposób wyznaczają kierunki prac są: integracja, dostępność oraz współpraca. Oprócz dyskusji naukowych istotnym elementem projektu jest poznawanie dobrych praktyk (poprzez wizyty studyjne) dotyczących systemu wsparcia rodzin. W ramach tego obszaru nasi goście będą mogli zapoznać się z działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, działaniami organizacji pozarządowych prowadzących Kamienicę Inicjatyw (Fundacja Archipelag Inicjatyw) oraz Oratorium (Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi) a także przedszkola „Krasnal” w Toruniu.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć