Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Wolontariat wobec wyzwań starości

obrazek:

17. maja w Inowrocławiu odbywała się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wolontariat wobec wyzwań starości”, której współorganizatorem była Katedra Pracy Socjalnej WNP. Konferencję objęli patronatem honorowym Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych – dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK, Prymas Polski – abp Wojciech Polak, Caritas Polska, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotr Całbecki, Prezydent Miasta Inowrocławia – Ryszard Brejza oraz Starostwa Inowrocławski – Wiesława Pawłowska. Tematyka poszczególnych wystąpień oscylowała wokół kwestii wykorzystania wolontariatu w zakresie usług na rzecz osób starszych. Prelegenci zaprezentowali nie tylko dobre praktyki w zakresie organizacji wolontariatu, ale także możliwości wykorzystania tej formy aktywności w obszarze wsparcia opiekunów rodzinnych czy osób w żałobie. Poruszano także kwestie związane bezpośrednio z funkcjonowaniem wolontariusza w konkretnym środowisku, analizując zarówno potencjalne korzyści, jak i trudności na które należy przygotowywać kandydatów na wolontariuszy. Wykład inauguracyjny wygłosiła prof. dr hab. Barbara Kromolicka. Głos zabrał także przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Pan wiceminister Kazimierz Kuberski.

W czasie  konferencji odbyły się dwa panele tematyczne. Podczas panelu międzynarodowego uczestnicy mieli okazję wysłuchać prelekcji Linasa Kukuratisa – Ministra pracy i opieki socjalnej na Litwie, ks. Kennetha Owensa (Szkocja) i ks. dr hab. Piotra Krakowiaka, dr Ros Scott z Uniwersytetu w Dundee (Szkocja) i mgr Eweliny Łęgowskiej oraz dr Pauliny Wośko z Health Austria GmbH i GÖG i dr Anny Janowicz z WSB Gdańsk. W sesji polskiej wystąpili z kolei: ks. dr hab. Maciej Olczyk, prof. UAM w Poznaniu, dr Anna Janowicz, mgr Karolina Kramkowska z UKW Bydgoszcz, mgr Renata Deka oraz mgr Anna Chciałowska z UKSW Warszawa.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć