Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Współpraca WNP z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

obrazek:

W ramach poszerzania aspektów praktycznego kształcenia pedagogów Wydział Nauk Pedagogicznych zawarł, w ubiegłym roku akademickim,  z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oficjalne porozumienie w sprawie współpracy. Jego głównym celem było  uruchomienia specjalistycznych, certyfikowanych szkoleń, kierowanych przede wszystkim do studentów pedagogiki specjalnej oraz pracy socjalnej.

W dniu 29 kwietnia 2019 roku odbyło się kolejne z cyklu szkoleń dla studentów pedagogiki specjalnej WNP UMK, prowadzone przez Panią Aleksandrę Gierej (dyrektora kujawsko-pomorskiego oddziału PFRON) oraz Pana Piotra Kopycińskiego (samodzielnego specjalisty ds. współpracy z administracją publiczną).

Celem tego spotkania było przybliżenie studentom Roli i misji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w systemie rehabilitacji. Kolejne szkolenia, już o charakterze warsztatowym, będą odbywały się w siedzibie Funduszu.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć