Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Za kurtyną resocjalizacji

obrazek:

Dnia 26 kwietnia na Wydziale Nauk Pedagogicznych odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja ,,Za kurtyną resocjalizacji. Kierunki współdziałania przestrzeni resocjalizacyjnej" organizowana przez Sekcję Resocjalizacji. Stanowiła ona okazję do wymiany doświadczeń praktyków i naukowców, którzy na co dzień zajmują się działalnością resocjalizacyjną.

Konferencję zaszczycili obecnością goście z uniwersytetów w całej Polsce: Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Katolicki Uniwersytet Lubelski . Podczas sesji plenarnej wystąpili goście zagraniczni - przedstawiciele więziennictwa z Ukrainy - Prof. Yevgen Barash oraz Dr Liudmyla Dubchak. Dyskusja podczas konferencji była wartościowa ze względu na obecność praktyków, którzy chętnie dzielili się swoimi refleksjami  i doświadczeniem - przedstawicieli Służby Więziennej, kuratorów, pracowników zakładów poprawczych i młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz pracowników instytucji zajmujących się szeroko pojętą pomocą społeczną. Odbyło się również 5 paneli tematycznych, podczas których dyskutowano nad różnymi obszarami związanymi z resocjalizacją. Tematyka podczas paneli oscylowała wokół następujących zagadnień: teoretyczne podstawy resocjalizacji, wielowymiarowość systemu penitencjarnego, nieletni - problemy - rozwiązania instytucjonalne, sieć instytucjonalno-społeczna w resocjalizacji, doświadczenia naukowe młodych badaczy. W dniu poprzedzającym Konferencję odbyły się również warsztaty, których celem było rozbudowanie umiejętności i podniesienie kompetencji uczestników oraz stworzenie okazji do wymiany doświadczeń.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć