Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Doradztwo zawodowe w szkołach

obrazek:

Studenci III roku pedagogiki szkolnej z terapią pedagogiczną oraz II roku II st. pedagogiki szkolnej z elementami socjoterapii w ramach przedmiotów „Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej” oraz „Doradztwo zawodowe w szkole ponadpodstawowej”, prowadzonych przez dr Annę Kławsiuć-Zduńczyk, w maju i w czerwcu odwiedzili 16 szkół na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego oraz świętokrzyskiego.

Celem projektu było  nabycie przez uczniów na różnych etapach edukacji szkolnej wiedzy i umiejętności z zakresu doradztwa zawodowego w obszarach: 1) poznanie siebie, 2) świat zawodów i rynek pracy, 3) rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie oraz 4) planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych. Była to również okazja do przedstawienia oferty edukacyjnej Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Dziękujemy za współpracę: III LO w Brodnicy, XVIII LO im. L. Brailie w Bydgoszczy, Liceum Ogólnokształcącemu im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie, ZS im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, ZS w Radominie, ZS w Pokrzydowie, SP nr 16 im. Wandy Szuman w Toruniu, SP nr 13 im. Jana Pawła II w Toruniu, SP 24 im. Bohaterów Września 1939 w Toruniu, SP im. J. Kusocińskiego w Jabłonowie Pomorskim, SP im. Janusza Korczaka w Górnie, SP im. św. St. Kostki w Moszczenicy, SP w Wielgiem, SP im. ppor. Emilii Gierczak w Łącku, SP nr 1 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Rypinie, SP im. mjr Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć