Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Szlakami Polski Niepodległej

obrazek:

Zakończył się projekt toruńskich historyczek wychowania w Zespole grantowym, który uzyskał finansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w projekcie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pt. „Szlakami Polski Niepodległej”.
Projekt pt.„Edukacja, oświata i wychowanie w kształtowaniu polskiej nowoczesności i niepodległości w latach 1905-1918” realizowany był od 2018 roku.

Najważniejszym celem prac Zespołu była odpowiedź na pytanie o to jaką rolę odegrała szeroko rozumiana edukacja w procesie modernizacji społeczeństwa w Królestwie Polskim i na pozostałych ziemiach polskich w zaborze rosyjskim w latach 1905-1918?
Efektem prac Zespołu są: artykuły w czasopismach naukowych takich jak: „Polska Myśl Pedagogiczna”, „Biografistyka Pedagogiczna”, „Kwartalnik Pedagogiczny”, „Studia z Teorii Wychowania”, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny”, „Biuletyn Historii Wychowania”, i kolejne teksty w druku na bazie kwerend archiwalnych;  98 biogramów do słownika biograficznego pt. Działaczki i działacze oświatowi w Królestwie Polskim u progu niepodległości, pod red. A. Bołdyrew, A. Wałęgi, Łódź 2023; 26 haseł do bibliografii adnotowanej pt. Edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży w czasopiśmiennictwie społeczno-kulturalnym Królestwa Polskiego w latach 1905–1918, cz. 1 i 2, pod red. R. Bednarz-Grzybek, A. Bołdyrew, M. M. Kacprzak, Łódź 2023; dwa tomy wydawnictw źródłowych : A. Bołdyrew, J. Falkowska, D. Grabowska-Pieńkosz, Edukacja, oświata, opieka i wychowanie w procesie modernizacji społecznej w Królestwie Polskim i na Kresach w zaborze rosyjskim : wybór publicystyki społecznej z lat 1905-1918, T. 2: 1914-1918, Łódź-Piotrków Trybunalski 2024; A. Bołdyrew, A. Wałęga, Rola młodzieży w życiu społecznym w Królestwie Polskim i na Kresach w latach 1905-1918. Wybór tekstów publicystycznych, T. 2: 1914-1918, Łódź-Piotrków Trybunalski 2023.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć