Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Międzynarodowo o rodzinie

obrazek: [fot. Andrzej Romański]
fot. Andrzej Romański

Od 11 do 13 marca potrwa międzynarodowa konferencja pt. „1st International Scientific Conference of Research on Family Services”, organizowana przez Centrum Badań nad Rodziną WNP UMK.

Wykład inauguracyjny będzie miał miejsce 11 marca w godzinach 9:30-12.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK (ul. Gagarina 13a). W czasie sesji plenarnej zaplanowano wykład gości: prof. Briana Taylora z Ulster University w Belfaście oraz  prof. Stevena Sek Yum Ngai z Chińskiego Uniwersytetu w Hong Kongu oraz przedstawiciela Centrum Badań nad Rodziną WNP UMK - dr. Jarosława Przeperskiego.

Głównym celem konferencji jest naukowa refleksja nad badaniami systemów wsparcia rodzin i dzieci, będącymi podstawą tworzenia polityk i rozwiązań opartych na wiedzy i dowodach naukowych. Istotnym celem jest powołanie sieci współpracy znaczących ośrodków naukowych podejmujących badania w obszarze familiologicznym.

Uczestnikami konferencji są przede wszystkim naukowcy z zagranicznych ośrodków akademickich. Z zaproszonych 60 uczestników, 40 osób to przedstawiciele 20 krajów reprezentujących 5 kontynentów.

Wśród prelegentów będziemy gościć między innymi badaczy z King’s College London (Wielka Brytania), Osaka University (Japonia), Prinston Univeristy (USA), Chinese University of Hong Kong (Chiny), University of Auckalnd (Nowa Zelandia), Univeristy of Kenia, Ulster University (Irlandia Północna), Birgham Young University (USA), Lomonosov University (Rosja), Doha International Family Institute Qatar (Katar), Durres University (Albania), VIA University College (Dania), University of Zagreb (Chorwacja), Saint Petersburg University (Rosja), Democritus University of Thrace (Cypr), Ecole Universitaire Internationale (Włochy), University of Pablo de Olavide (Hiszpania), University of Sheffield (Wielka Brytania), University of Salford (Wielka Brytania), Utrecht University (Holandia), The Maria Kopp Institute (Węgry), Ankara Yildirim University (Turcja)

Konferencja jest organizowana w ramach projektu „Kooperacja - efektywna i skuteczna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Osoby zainteresowane udziałem w otwartej sesji naukowej mogą zgłaszać się mailowo na adres family.conf@umk.pl do 6 marca.

Więcej szczegółów

 

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć
 Konferencja „1st International Scientific Conference of Research on Family Services” Centrum Badań nad Rodziną (11.03.2019) [fot. Andrzej Romański] Konferencja „1st International Scientific Conference of Research on Family Services” Centrum Badań nad Rodziną (11.03.2019) [fot. Andrzej Romański] Konferencja „1st International Scientific Conference of Research on Family Services” Centrum Badań nad Rodziną (11.03.2019) [fot. Andrzej Romański] Konferencja „1st International Scientific Conference of Research on Family Services” Centrum Badań nad Rodziną (11.03.2019) [fot. Andrzej Romański] Konferencja „1st International Scientific Conference of Research on Family Services” Centrum Badań nad Rodziną (11.03.2019) [fot. Andrzej Romański] Konferencja „1st International Scientific Conference of Research on Family Services” Centrum Badań nad Rodziną (11.03.2019) [fot. Andrzej Romański] Konferencja „1st International Scientific Conference of Research on Family Services” Centrum Badań nad Rodziną (11.03.2019) [fot. Andrzej Romański] Konferencja „1st International Scientific Conference of Research on Family Services” Centrum Badań nad Rodziną (11.03.2019) [fot. Andrzej Romański] Konferencja „1st International Scientific Conference of Research on Family Services” Centrum Badań nad Rodziną (11.03.2019) [fot. Andrzej Romański] Konferencja „1st International Scientific Conference of Research on Family Services” Centrum Badań nad Rodziną (11.03.2019) [fot. Andrzej Romański] Konferencja „1st International Scientific Conference of Research on Family Services” Centrum Badań nad Rodziną (11.03.2019) [fot. Andrzej Romański] Konferencja „1st International Scientific Conference of Research on Family Services” Centrum Badań nad Rodziną (11.03.2019) [fot. Andrzej Romański] Konferencja „1st International Scientific Conference of Research on Family Services” Centrum Badań nad Rodziną (11.03.2019) [fot. Andrzej Romański] Konferencja „1st International Scientific Conference of Research on Family Services” Centrum Badań nad Rodziną (11.03.2019) [fot. Andrzej Romański] Konferencja „1st International Scientific Conference of Research on Family Services” Centrum Badań nad Rodziną (11.03.2019) [fot. Andrzej Romański] Konferencja „1st International Scientific Conference of Research on Family Services” Centrum Badań nad Rodziną (11.03.2019) [fot. Andrzej Romański] Konferencja „1st International Scientific Conference of Research on Family Services” Centrum Badań nad Rodziną (11.03.2019) [fot. Andrzej Romański] Konferencja „1st International Scientific Conference of Research on Family Services” Centrum Badań nad Rodziną (11.03.2019) [fot. Andrzej Romański] Konferencja „1st International Scientific Conference of Research on Family Services” Centrum Badań nad Rodziną (11.03.2019) [fot. Andrzej Romański] Konferencja „1st International Scientific Conference of Research on Family Services” Centrum Badań nad Rodziną (11.03.2019) [fot. Andrzej Romański] Konferencja „1st International Scientific Conference of Research on Family Services” Centrum Badań nad Rodziną (11.03.2019) [fot. Andrzej Romański] Konferencja „1st International Scientific Conference of Research on Family Services” Centrum Badań nad Rodziną (11.03.2019) [fot. Andrzej Romański] Konferencja „1st International Scientific Conference of Research on Family Services” Centrum Badań nad Rodziną (11.03.2019) [fot. Andrzej Romański] Konferencja „1st International Scientific Conference of Research on Family Services” Centrum Badań nad Rodziną (11.03.2019) [fot. Andrzej Romański] Konferencja „1st International Scientific Conference of Research on Family Services” Centrum Badań nad Rodziną (11.03.2019) [fot. Andrzej Romański] Konferencja „1st International Scientific Conference of Research on Family Services” Centrum Badań nad Rodziną (11.03.2019) [fot. Andrzej Romański] Konferencja „1st International Scientific Conference of Research on Family Services” Centrum Badań nad Rodziną (11.03.2019) [fot. Andrzej Romański] Konferencja „1st International Scientific Conference of Research on Family Services” Centrum Badań nad Rodziną (11.03.2019) [fot. Andrzej Romański] Konferencja „1st International Scientific Conference of Research on Family Services” Centrum Badań nad Rodziną (11.03.2019) [fot. Andrzej Romański] Konferencja „1st International Scientific Conference of Research on Family Services” Centrum Badań nad Rodziną (11.03.2019) [fot. Andrzej Romański]