Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

obrazek:

Na Akademickiej Platformie Czasopism został udostępniony Tom 17, nr 4 czasopisma naukowego "Zbliżenia Cywilizacyjne" - numer tematyczny w całości opracowany ze studentami i absolwentami pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej pod kierunkiem dr Elżbiety Wieczór.
Czasopismo jest indeksowane w bazach ERIH+, CEJSH oraz Index Copernicus International. Znajduje się na liście czasopism ICI Journals Master List 2019 (ICV:72,12).
"Ukazane, w niniejszym numerze przestrzenie rozwoju edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pokazują, że jest to obszar rozwijający się dynamicznie i mocno reagujący na zmiany społeczne. Praca nauczyciela wymaga więc nie tylko podnoszenia kompetencji własnych, ale także gotowości do ciągłego wspierania rozwoju dzieci." (od Redakcji)

Wykaz tekstów:
1. Elżbieta Wieczór, Kompetencje językowe i komunikacyjne dzieci/ uczniów na poziomie
przedszkolnym i wczesnoszkolnym w diagnozie nauczycielskiej – pedagogicznej. Rozwijanie funkcji
językowych w sytuacji nauki zdalnej;
2. Katarzyna Gołuńska, Twórczość literacka i jej edukacyjny wymiar;
3. Paulina Bielak, Martyna Gajewska, Iwona Lisewska, Nauczyciel w dobie pandemii;
4. Marta Słomińska, Twórcze podejście do nauczania i wspieranie rozwoju twórczego myślenia u
uczniów w edukacji tradycyjnej oraz w edukacji zdalnej podczas pandemii Covid-19;
5. Magdalena Florek, Agata Jażdżewska, Karolina Piekarska, Edukacja emocjonalna jako
wyzwanie dla współczesnej szkoły i nauczycieli klas 1-3 szkoły podstawowej;
6. Karol Michalczuk, System edukacji oraz kształcenie nauczycieli wychowania przedszkolnego i
edukacji wczesnoszkolnej w Norwegii;
7. Magdalena Kubiak-Skrzyńska, Obszary i formy współpracy przedszkola i szkoły z rodzicami.

pozostałe wiadomości