Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Maluję, rysuję, pokazuję - emocje odreagowuję

obrazek:

W ramach zajęć Metoda projektu, został zrealizowany projekt edukacyjny "Maluję, rysuję, pokazuję - emocje odreagowuję", którego autorkami są studentki III roku pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej: Weronika Stefanowska, Katarzyna Wiergowska oraz Nikola Wonatowska. Projekt został wsparty przez firmę Ander.

Studentki odbyły cykl spotkań z podopiecznymi toruńskiej placówki
opiekuńczo-wychowawczej "Młody las", których celem było budowanie kompetencji w zakresie poznawania siebie i swoich emocji oraz wyrażania ich poprzez różne formy sztuki.

Łącznie odbyły się cztery spotkania, każde z nich poświęcone
konkretnym emocjom i formom sztuki:
1) Radosne rzeźby
2) Plaskanie gniewem
3) Strach ma wielkie oczy
4) Smutek i odraza też są ważne!

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć