Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Książka autorstwa dr Doroty Grabowskiej-Pieńkosz

obrazek:

Nakładem Wydawnictwa Naukowego UMK ukazała się książka autorstwa dr Doroty Grabowskiej-Pieńkosz pt. Towarzystwo Pedagogiczne (1868–1921). Założenia ideowe – przemiany organizacyjne i programowe – główne kierunki prac oświatowych. Publikacja przedstawia początki zawodowego ruchu nauczycielskiego na ziemiach polskich.

Towarzystwo Pedagogiczne było pierwszą na terenie zaboru austriackiego organizacją nauczycielską, która przez 53 lata swojego funkcjonowania dążyła do poprawy sytuacji materialnej nauczycieli, ich przygotowania zawodowego, zajmowała się także rozwojem szkolnictwa galicyjskiego i oświatą ludu. Jego utworzenie stanowiło wyraz zjednoczenia środowiska pedagogicznego, które dążyło do wypracowania ważnych zmian dla polskiej oświaty, mających ogromne znaczenie po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Organizacja ta nie powstała z inspiracji władz, lecz była oddolną inicjatywą, łączącą w swoich szeregach – na zasadzie dobrowolności – nie tylko przedstawicieli oświaty i nauki, lecz również reprezentantów innych grup zawodowych, którzy angażowali się w to dzieło z myślą o rozwoju polskiej edukacji. Realizacja wielu inicjatyw nie byłaby też możliwa, gdyby nie wsparcie i ofiarność społeczeństwa, co świadczyło o docenieniu wysiłków lwowskiego stowarzyszenia.

Założenia badawcze Autorka zrealizowała dzięki otrzymaniu w latach 2019 i 2023 dwóch stypendiów – Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich z Polskiej Akademii Umiejętności, w ramach których prowadziła kwerendy archiwalne we Lwowie i w Wilnie.

Link do strony

pozostałe wiadomości