Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Prof. Agnieszka Hamerlińska z Miniaturą

obrazek:

W ramach 7. edycji konkursu Miniatura - Narodowe Centrum Nauki przyznało finansowanie projektu pt. "Opracowanie modelu terapii zaburzeń węchu z wykorzystaniem innowacyjnego urządzenia do stymulacji powonienia Olfactor" złożonego przez dr hab. Agnieszkę Hamerlińską, prof. UMK z Instytutu Nauk Pedagogicznych Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK. Złożony wniosek znalazł się na 79. miejscu listy rankingowej spośród 238 projektów zakwalifikowanych do finansowania. Kwota finansowania wynosi 49 445 zł.

 

Gratulujemy!

Projekt będzie realizowany przez 12 miesięcy i stanowi kontynuację badań prowadzonych w ramach wcześniej uzyskanych grantów: z Inkubatora Innowacyjności 4.0. UMK (2021-2023) oraz z konkursu Debiuty UMK (2023-2024). W ramach grantu z Inkubatora, powstało urządzenie do stymulacji węchu Olfactor (więcej na stronie olfactor.pl), a po przeprowadzonym eksperymencie nad skutecznością działania wynalazku wśród osób po laryngektomii całkowitej, została wydana autorska monografia naukowa: Olfactor – an invention for olfactory stimulation (2023, wyd. Jagielloński Instytut Wydawniczy). Z kolei realizacja grantu Debiuty jest w toku i dotyczy badań nad umiejętnością nazywania i identyfikowania zapachów przez dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z zastosowaniem Olfactora.

Bieżący projekt finansowany w ramach konkursu Miniatura zakłada opracowanie modelu terapii zaburzeń węchu z wykorzystaniem Olfactora. W tym celu Autorka zamierza wyjechać do pionierskiego ośrodka prowadzącego badania naukowe nad zmysłem węchu Universitatsklinikum Carls Gustav Carus w Dresden w Niemczech. Wizyta konsultacyjna w Klinice z Polikliniką Uszu, Nosa i Gardła stworzy szansę opracowania Modelu Terapii Zaburzeń Węchu z Olfactorem (MTZWzO).

Dalszym zamiarem naukowym jest prowadzenie badań nad skutecznością ów modelu terapii wraz z m.in. badaniem kondycji pamięci u osób z chorobami neurodegeneracyjnymi. W obliczu starzejącego się społeczeństwa oraz coraz częściej diagnozowanych zaburzeń neurodegeneracyjnych należy szukać różnych metod mających na celu hamowanie postępowania objawów choroby. Być może odwołanie się do węchu – jako zmysłu pierwotnego, stanie się jednym z kluczowych elementów.

pozostałe wiadomości