Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Projekt Toruńska szkoła ćwiczeń

obrazek:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika i Gmina Miasta Toruń wraz z Biblioteką Pedagogiczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu realizują od 1 stycznia 2019 r. projekt dofinansowywany z Funduszy Europejskich

"Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego".

Zespół projektowy tworzą pracownicy naukowi naszego Wydziału - prof. dr hab. Beata Przyborowska, dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec prof. UMK, dr Elżbieta Wieczór, a dr hab. Ditta Baczała, prof. UMK jest koordynatorką projektu.

Czas realizacji projektu: 18. miesięcy, a wysokość dofinansowania projektu: 1 165 937,16 zł.

Cel główny projektu: przygotowanie 4. szkół do pełnienia roli szkoły ćwiczeń dla nauczycieli i studentów UMK (różne kierunki studiów), przygotowanie profesjonalnych pracowni (językowej, przyrodniczej, matematycznej i nowoczesnych technologii) oraz podniesienie kompetencji nauczycieli.

pozostałe wiadomości