Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Referat mgr Danuty Mackojć na konferencji w Inowrocławiu

obrazek:

We wtorek, 22 listopada mgr Danuta Mackojć wzięła udział w Konferencji "System Dozoru Elektronicznego w ujęciu interdyscyplinarnym jako najnowocześniejszy, nieizolacyjny sposób wykonywania kary pozbawienia wolności" organizowanej przez Zakład Karny w Inowrocławiu. Pani Magister wygłosiła referat "Funkcjonowanie systemu dozoru elektronicznego w Hiszpanii". 

Podczas Konferencji wystąpił również Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. wdrożenia kar nieizolacyjnych oraz dozoru elektronicznego Gen. Paweł Nasiłowski, Kurator Okręgowy Okręgu Bydgoskiego Rafał Łukomski, Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Mieczysław Oliwa oraz funkcjonariusze Zakładu Karnego we Wrocławiu. Konferencja stanowiła okazję do głębokiej refleksji i wypracowania postulatów dotyczących Systemu Dozoru Elektronicznego.

pozostałe wiadomości