Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Stypendium Prezydenta Torunia dla Diany Kuczyńskiej

obrazek:

Pani Diana Kuczyńska - studentka Pedagogiki II stopnia o specjalizacji z Logopedii, otrzymała stypendium w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego w Toruniu za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe.

Od 2017 roku jest wiceprzewodniczącą ds. PR Niezależnego Zrzeszenia Studentów UMK.
W 2018 roku została Dyrektorem ds. Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przy Zespole Krajowym Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Reprezentuje Uniwersytet oraz Wydział Nauk Pedagogicznych uczestnicząc w spotkaniach oraz ogólnopolskich konwentach dotyczących wsparcia studentów niepełnosprawnych w całej Polsce.
Jest jedną z organizatorów największej akcji studenckiego, honorowego krwiodawstwa „Wampiriada” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Jest członkiem Logopedycznego Koła Naukowego WNP LKN.
W tym roku otrzymała również stypendium naukowe rektora za wyniki w nauce.

pozostałe wiadomości