Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Stypendium dla Magdaleny Zając

obrazek:

Pani Magdalena Zając, studentka studiów II-go stopnia na kierunku Pedagogika  została stypendystką Programu Stypendialnego „100 na 100” im. Haliny Konopackiej i Ignacego Matuszewskiego.

Program stypendialny został ufundowany przez Fundację LOTTO i Totalizator Sportowy z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Stypendia przyznano 100 studentom. Fundacja wyróżniła takie osoby, które posiadają motywację, by wciąż mierzyć się z nowymi wyzwaniami. Kryterium wyboru były nie tylko bogate zainteresowania i wyniki studiów, ale także zaangażowanie w życie społeczne, łączenie studiów z różnorodną działalnością pozauczelnianą na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i środowiska lokalnego.

Więcej o programie "100 na 100".

Pani Magdalena Zając ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika na dwóch kierunkach: pedagogika oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna (w ramach Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych). W październiku rozpoczęła studia II stopnia na naszym Wydziale. Pracuje jako dziennikarka dla portalu internetowego www.silniwchorobie.pl oraz działa jako wolontariuszka w Stowarzyszeniu Wiosna (Szlachetna Paczka) i w Rodzinnym Domu Dziecka. Doświadczenia zawodowe i życiowe zbierała także w innych instytucjach samorządowych oraz organizacjach i stowarzyszeniach świadczących szeroko rozumianą pomoc osobom mającym trudności w  radzeniu sobie we współczesnym świecie.

pozostałe wiadomości