Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Podsumowanie XV Toruńskiej Pedagogicznej Konferencji Studenckiej (PKS) pt. Młodzi o wyzwaniach współczesnego świata

obrazek:

Dnia 9 czerwca 2022 roku odbyła się jubileuszowa XV Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS) pt. Młodzi o wyzwaniach współczesnego świata. Organizatorem konferencji była Sekcja Andragogiczna Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów oraz uczestnicy przedmiotu ogólnouniwersyteckiego „Projektowanie ofert edukacyjnych”, a koordynatorem dr Anna Kławsiuć-Zduńczyk.

W ramach sesji plenarnej oraz trzech sekcji tematycznych: Wyzwania związane z obecnością mediów w życiu młodych, Wyzwania młodych związane z nierównościami społecznymi, Wyzwania młodych związane z rozwojem i edukacją, prelegenci z 7 ogólnopolskich uczelni wyższych, 17 kierunków studiów oraz  7 Wydziałów UMK zaprezentowali aż 26 wystąpień. Była to wyjątkowa okazja do interdyscyplinarnej  wymiany myśli i dyskusji młodych na tematy ich interesujące.

Organizatorzy kierują podziękowania do Pani Prorektor ds. studenckich oraz Pana Dziekana WFiNS za objęcie honorowym patronatem konferencji, do Pana Dziekana WFiNS za sfinansowanie konferencji, do Władz INP za wsparcie przedsięwzięcia oraz firmie Mr. Rabbit za ufundowanie roll-upa konferencji. Dziękujemy moderatorom,  wszystkim uczestnikom oraz licznie zgromadzonej publiczności, która w 146 ankietach ewaluacyjnych, w zdecydowanej większości oceniła poziom merytoryczny konferencji i przygotowanie organizacyjne najwyższymi notami. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok!

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć