Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Konferencja „Współczesne problemy pracy socjalnej”

obrazek:

20.11.2018 roku odbyła się I Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa zatytułowana: „Współczesne problemy pracy socjalnej”.Została zorganizowana przez Katedrę Pracy Socjalnej Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wraz z Sekcją Pracy Socjalnej Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów. Udział w niej wzięli pracownicy naukowi i studenci z następujących uczelni: Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Wrocławskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecni byli też dyrektorzy, kierownicy ośrodków pomocy społecznej oraz pracownicy socjalni reprezentujący:  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowem, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu i Miejski Ośrodek Pomocy  Rodzinie w Toruniu. W spotkaniu uczestniczyli również studenci i pracownicy Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK oraz studenci kierunku socjologia z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Pani Prodziekan dr hab. Dorota Siemieniecka, prof. UMK. Głos zabrał też mgr Jarosław Bochenek – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu. W czasie obrad, które moderowali oprócz  Aleksandry Zwolińskiej – studentki reprezentującej Sekcję Pracy Socjalnej Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów – w części pierwszej: dr Anna M. Kola i dr Jan A. Malinowski oraz w części drugiej: dr Katarzyna Kuziak i dr Katarzyna M. Wasilewska-Ostrowska wygłoszono łącznie 12 referatów. Koncentrowały się one na tematyce związanej z wykluczeniem społecznym, a zwłaszcza na:problemach i potrzebach osób wykluczonych społecznie, formach pomocy i wsparcia udzielanych osobom wykluczonym społecznie, profilaktyce wykluczenia społecznego, polityce społecznej wobec osób wykluczonych społecznie. Ponadto zostały zaprezentowane przykłady dobrych praktyk i innowacji na rzecz pomocy osobom wykluczonym społecznie.

Wart odnotowania jest także fakt, że konferencja miała miejsce w przeddzień Dnia  Pracownika Socjalnego, co zostało odnotowane w kilku wystąpieniach, w których akcentowano rolę osób profesjonalnie zajmujących się pomocą społeczną oraz trudności, jakie towarzyszą ich codziennej pracy na rzecz ludzi słabych, wykluczonych – „nieobecnych społecznie”.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć
 [fot. Daria Rzepińska, Jan A. Malinowski] [fot. Daria Rzepińska, Jan A. Malinowski] [fot. Daria Rzepińska, Jan A. Malinowski] [fot. Daria Rzepińska, Jan A. Malinowski] [fot. Daria Rzepińska, Jan A. Malinowski] [fot. Daria Rzepińska, Jan A. Malinowski] [fot. Daria Rzepińska, Jan A. Malinowski] [fot. Daria Rzepińska, Jan A. Malinowski] [fot. Daria Rzepińska, Jan A. Malinowski] [fot. Daria Rzepińska, Jan A. Malinowski] [fot. Daria Rzepińska, Jan A. Malinowski] [fot. Daria Rzepińska, Jan A. Malinowski] [fot. Daria Rzepińska, Jan A. Malinowski] [fot. Daria Rzepińska, Jan A. Malinowski] [fot. Daria Rzepińska, Jan A. Malinowski] [fot. Daria Rzepińska, Jan A. Malinowski] [fot. Daria Rzepińska, Jan A. Malinowski] [fot. Daria Rzepińska, Jan A. Malinowski] [fot. Daria Rzepińska, Jan A. Malinowski] [fot. Daria Rzepińska, Jan A. Malinowski] [fot. Daria Rzepińska, Jan A. Malinowski]