Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Projekt "Asystent Studenta z ASD"

obrazek:

Na naszej uczelni rusza projekt "Asystent Studenta z ASD". Celem projektu jest zwiększenie dostępności UMK dla studentek i studentów ze spektrum zaburzeń autystycznych. Oferujemy wsparcie w formie poradnictwa oraz usług asystenckich dla studentek i studentów z ASD.

Zakres i częstotliwość wsparcia ustalana jest indywidualnie i może dotyczyć różnych obszarów związanych ze studiowaniem, np. załatwianie spraw w dziekanacie, poruszanie się po mieście, relacje z osobami prowadzącymi zajęcia, planowanie uczenia się oraz czasu wolnego i inne.

Korzystanie ze wsparcie nie wymagana orzeczenia o niepełnosprawności i diagnozy spektrum zaburzeń
autystycznych.

Każda studentka i każdy student, którzy podejrzewają u siebie ASD mogą wziąć udział w projekcie i otrzymać wsparcie.

W ramach projektu pracujemy nad:
- rozpowrzechnieniem wiedzy o spektrum zaburzeń autystycznych wśród osób pracujących i studiujących w
 UMK;
- diagnozą barier doświadczanych przez studentki i studentów z ASD na naszej uczelni;
- konkretnymi rozwiązaniami zwiększającymi dostępność naszej uczelni dla studentek i studentów z ASD.

Zapraszamy wszystkie osoby pracujące i studiujące w UMK, które chciałyby wzbogacić swoją wiedzę na temat spektrum zaburzeń autystycznych i/lub chciałyby włączyć się w działania na rzecz dostępności naszej uczelni.

Kontakt: asystentasd@umk.pl

Projekt realizowany jest przez Koło Naukowe Pedagożek i Pedagogów Specjalnych UMK pod opieką Ditty Baczały
i finansowany w ramach grantu Fundacji DGA. Liderem-asystentem na naszej uczelni jest mgr Celina Kamecka-Antczak.

pozostałe wiadomości