Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

40-lecie Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych

obrazek:

Jubileuszowa wystawa 40-lecia istnienia Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych (PRTON) i kiermasz prac plastycznych uczestników zajęć terapeutycznych.

W dniu 30.10.2018 na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK odbył się wernisaż zbiorowej wystawy malarstwa, grafiki, rzeźby i ceramiki uczestników Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych, prowadzonej przez Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman. Wystawa, wraz z towarzyszącym jej kiermaszem prac, nosiła tytuł „Niezwykli twórcy” i ilustrowała artystyczny zapis 40 lat funkcjonowania Pracowni, założonej przez dr art. Kw. II. st. Andrzeja Wojciechowskiego, zainspirowanego myślą pedagogiczną torunianki - Wandy Szuman. Wydarzenie kulturalne zainicjowane przez Panią Kierownik ŚDS „Pracownia” mgr Barbarę Jacek, było współorganizowane przez Katedrę Studiów nad Niepełnosprawnością, Katedrę Pracy Socjalnej oraz Katedrę Teorii Wychowania WNP UMK.

Wernisaż wystawy rozpoczęła część oficjalna, odbywająca się w sali Rady Wydziału, w której zabrali głos: Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych, dr hab. Piotr Petrykowski, Prof. UMK, Prodziekan dr hab. Agnieszka Wałęga, Prof. UMK, założyciel PRTON (emerytowany profesor UMK) - dr art. Kw. II st. Andrzej Wojciechowski. Wystąpieniem retrospektywnym, wspartym prezentacją multimedialną podzieliła się Kierownik ŚDS, mgr Barbara Jacek. Założenia kiermaszu prac omówiła jego inicjatorka mgr Ewelina Romianowska, natomiast kierunek dalszej współpracy z PRTON, w ramach projektów studenckich, wskazała dr Anna Kławsiuć-Zduńczyk. Na uroczystości obecni byli Koledzy i Koleżanki akademicy, doktoranci oraz studenci WNP UMK kierunków: pedagogiki, pedagogiki specjalnej i pracy socjalnej. Wśród zaproszonych Gości podczas wydarzenia obecni byli Autorzy artefaktów - dorośli uczestnicy PRTON, którzy również zabierali głos w podczas części oficjalnej. Kiermasz wytworów wzbudził większe zainteresowanie społeczności akademickiej a organizatorki z Sekcji Andragogicznej zebrały 525 złotych dla PRTON.

Dzisiejsze wydarzenie kulturalne na WNP UMK stanowi kontynuację uroczystych obchodów 40-lecia PRTON, zainicjowanych w dniu 25.10.2018 w Dworze Artusa. Wydarzenie mogło się odbyć na WNP UMK dzięki współpracy dwóch środowisk: PRTON i WNP UMK. Wernisaż i wystawę współorganizowali: Kierownik ŚDS „Pracownia” mgr Barbara Jacek, Władze Dziekańskie WNP UMK, Kierownik Katedry Studiów nad Niepełnosprawnością dr hab. Beata Borowska-Beszta, Prof. UMK, doktorantka WNP mgr Agnieszka Karpińska, doktorant AC mgr Mateusz Smieszek. Kiermasz prac plastycznych ze strony WNP UMK zorganizowały i koordynowały: dr Anna Kławsiuć-Zduńczyk, doktorantka WNP mgr Ewelina Romianowska oraz członkinie Sekcji Andragogicznej SKNP WNP UMK: lic. WNP Joanna Romianowska, lic. Małgorzata Piekarska, lic. Jagoda Chylińska, Katarzyna Opalińska i Dominika Kwiatkowska.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć
 [fot. D. Kwiatkowska, B. Borowska-Beszta, A. Karpińska] [fot. D. Kwiatkowska, B. Borowska-Beszta, A. Karpińska] [fot. D. Kwiatkowska, B. Borowska-Beszta, A. Karpińska] [fot. D. Kwiatkowska, B. Borowska-Beszta, A. Karpińska] [fot. D. Kwiatkowska, B. Borowska-Beszta, A. Karpińska] [fot. D. Kwiatkowska, B. Borowska-Beszta, A. Karpińska] [fot. D. Kwiatkowska, B. Borowska-Beszta, A. Karpińska] [fot. D. Kwiatkowska, B. Borowska-Beszta, A. Karpińska] [fot. D. Kwiatkowska, B. Borowska-Beszta, A. Karpińska] [fot. D. Kwiatkowska, B. Borowska-Beszta, A. Karpińska] [fot. D. Kwiatkowska, B. Borowska-Beszta, A. Karpińska] [fot. D. Kwiatkowska, B. Borowska-Beszta, A. Karpińska] [fot. D. Kwiatkowska, B. Borowska-Beszta, A. Karpińska] [fot. D. Kwiatkowska, B. Borowska-Beszta, A. Karpińska] [fot. D. Kwiatkowska, B. Borowska-Beszta, A. Karpińska] [fot. D. Kwiatkowska, B. Borowska-Beszta, A. Karpińska] [fot. D. Kwiatkowska, B. Borowska-Beszta, A. Karpińska] [fot. D. Kwiatkowska, B. Borowska-Beszta, A. Karpińska] [fot. D. Kwiatkowska, B. Borowska-Beszta, A. Karpińska] [fot. D. Kwiatkowska, B. Borowska-Beszta, A. Karpińska] [fot. D. Kwiatkowska, B. Borowska-Beszta, A. Karpińska] [fot. D. Kwiatkowska, B. Borowska-Beszta, A. Karpińska] [fot. D. Kwiatkowska, B. Borowska-Beszta, A. Karpińska] [fot. D. Kwiatkowska, B. Borowska-Beszta, A. Karpińska] [fot. D. Kwiatkowska, B. Borowska-Beszta, A. Karpińska] [fot. D. Kwiatkowska, B. Borowska-Beszta, A. Karpińska] [fot. D. Kwiatkowska, B. Borowska-Beszta, A. Karpińska] [fot. D. Kwiatkowska, B. Borowska-Beszta, A. Karpińska] [fot. D. Kwiatkowska, B. Borowska-Beszta, A. Karpińska]