Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Współpraca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z Kujawsko – Pomorskim Specjalnym Ośrodkiem Szkolno Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu.

obrazek:

Od wielu lat studenci i studentki Wydziału Nauk Pedagogicznych wspomagają i wspierają uczniów i wychowanków Kujawsko – Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Toruniu.

Ich działania obejmują nie tylko realizację praktyk zawodowych ale także podejmowanie szeregu działań o charakterze wolontariatu. Do najważniejszych należą: zbiórka odzieży, gromadzenie i przekazywanie na rzecz dzieci materiałów szkolnych i pomocy dydaktycznych; wspieranie pracowników Ośrodka w formie pracy wolontariusza z dziećmi i młodzieżą posiadających różnego typu niepełnosprawności i dysfunkcje rozwojowe.

Jednym z ważnych działań było przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości Dnia Dziecka dla dzieci objętych w KPSOSW wczesnym wspomaganiem rozwoju i wczesną interwencją.

Na „Misiowe Spotkanie” zaproszono 65 dzieci wraz z rodzicami. Studenci samodzielnie przygotowali zarówno upominki dla dzieci, zaproszenia, scenariusz imprezy, pomysły zabaw także pomoce i materiały dydaktyczne potrzebne do ich przeprowadzenia.

W przeprowadzeniu spotkania wspierali ich wykwalifikowani terapeuci – pracownicy Ośrodka (oligofrenopedagodzy, terapeuci integracji sensoryczne, neurologopedii, psycholodzy).

Upominki i dyplomy za całoroczną pracę wykonali między innymi sami studenci.

Wszystkim moim studentom którzy zaangażowali się na rzecz pracy dla drugiego – małego człowieka serdecznie DZIĘKUJĘ!!!

mgr Eliza Sokołowska

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć