Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Program stypendialny Pasjonaci Edukacji

obrazek:

Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju rozpoczęła nabór uczestników do 2. edycji swojego autorskiego programu stypendialnego skierowanego do przyszłych nauczycieli i edukatorów – Pasjonaci Edukacji. Głównym celem Programu jest motywowanie studentów do kontynuowania kariery zawodowej w szkolnictwie i edukacji.

Na wsparcie mogą liczyć studenci kierunków humanistycznych i ścisłych wyższych szkół publicznych oraz prywatnych, w ramach których odbywa się kształcenie pedagogiczne. Warunki, które musi spełniać kandydat to wysoka średnia, posiadanie statusu studenta oraz potwierdzenie trudniejszej sytuacji materialnej. Zgłoszenia można nadsyłać do 15 października!
Każdy z uczestników Programu otrzyma stypendium w wysokości 3800 zł, które może wykorzystać finansując działania zwiększające kompetencje zawodowe − w tym kursy i szkolenia, materiały szkoleniowe − ale także pokryć inne koszty kluczowe dla komfortu edukacji, takie jak zakwaterowanie czy przejazdy na uczelnie. Jednocześnie uczestnicy mają szansę na udział w warsztatach metodologicznych prowadzonych przez ekspertów Centralnego Domu Technologii obejmujących tematykę wykorzystania STEAM w codziennej pracy z uczniem oraz edukacji technologicznej dzieci i młodzieży. Celem warsztatów jest doskonalenie warsztatu pedagogów i wzmocnienie w uczestnikach pewności wybranej ścieżki zawodowej.
Wszystkie informacje i formularz zgłoszeniowy: https://fundacjapfr.pl/pasjonaci_edukacji.html

pozostałe wiadomości