Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Książka "Internet jako przestrzeń relacji społecznych - szanse, ograniczenia, perspektywy"

obrazek:

Właśnie ukazała się książka pt."Internet jako przestrzeń relacji społecznych-szanse, ograniczenia, perspektywy" pod redakcją naukową dr hab. Doroty Siemienieckiej, prof. UMK i dr Moniki Szabłowskiej-Zaremby (KUL) przy współpracy Magdaleny Owczarczyk i Natalii Stek.

Książka składa się z tekstów młodych pracowników nauki (doktorantów, studentów zrzeszonych w koła naukowe) uczestniczących we współorganizowanej przez Katedrę Dydaktyki i Mediów i KUL- Ogólnopolskiej Konferencji Studencko-Doktoranckiej
Internet jako przestrzeń relacji społecznych – szanse, ograniczenia, perspektywy (która odbyła się w dniach 19-20.01.2021). Książka wydana została przez Wydawnictwo KUL i Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Ostateczny kształt książki, jej skład, realizowane prace edytorskie i redakcyjne, projekt okładki a także wybór tekstów - to rezultat pracy studentów, doktorantów pod opieką naukową nauczycieli akademickich.
Książka w dostępie online znajduje się na stronie:
https://repozytorium.kul.pl/handle/20.500.12153/1821

pozostałe wiadomości