Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Podsumowanie XIV Toruńskiej Pedagogicznej Konferencji Studenckiej (PKS) pt. Pedagogiczne konsekwencje pandemii

obrazek:

Dnia 9 lipca 2021 roku w formie zdalnej odbyła się XIV Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS) "Pedagogiczne konsekwencje pandemii". Organizatorem konferencji była Sekcja Andragogiczna Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów, działająca przy Katedrze Teorii Wychowania Instytutu Nauk Pedagogicznych WFiNS UMK w Toruniu, której opiekunem jest dr Anna Kławsiuć-Zduńczyk. W konferencji czynny udział wzięło 25 prelegentów z 13 ośrodków akademickich z całej Polski oraz przedstawicielka Aresztu Śledczego w Lublinie. Obradom przysłuchiwali się, ale także brali udział w dyskusji wykładowcy, studenci, absolwenci, ale także praktycy z całego kraju, a także z zagranicy.

W ramach konferencji przedstawiono 21 wystąpień, które w większości były prezentacją wyników badań własnych. Konferencję oficjalnie rozpoczął dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK, kierownik  Katedry Teorii Wychowania INP oraz dr Anna Kławsiuć-Zduńczyk koordynator konferencji.

Konferencja podzielona została na dwie główne części tematyczne. W ramach sesji plenarnej pt. Edukacja zdalna z perspektywy studenta, nauczyciela, ucznia i rodzica, prelegenci przedstawili wyniki swoich badań na temat funkcjonowania w czasie pandemii instytucji wszystkich szczebli edukacji formalnej - od edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, edukacji w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, do szkolnictwa wyższego. Zwrócili uwagę na specyfikę pracy nauczyciela w czasie pandemii, w tym pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami tj. ze spektrum autyzmu, z lekkim upośledzeniem umysłowym czy  też z uczestnikami terapii logopedycznej. W zaprezentowanych referatach poruszono również tematykę związaną z oczekiwaniami rodziców, uczniów oraz studentów względem zajęć dydaktycznych, współpracy z metodykami, a także problematykę relacji w grupie rówieśniczej oraz kondycji emocjonalnej  uczestników edukacji zdalnej. Poruszono również problem prokrastynacji, uczciwości oraz motywacji do nauki uczniów w trakcie edukacji zdalnej. Problematykę edukacji formalnej w czasie pandemii uzupełnił temat związany z edukacją muzealną i wyzwaniami towarzyszącymi instytucjom kultury i sztuki w czasie pandemii. Szczególnym zainteresowaniem w trakcie toczącej się dyskusji cieszyła się tematyka związana z edukacją zdalną więźniów na poziomie szkolnictwa wyższego.

Drugą sekcją tematyczną konferencji było życie rodzinne w czasie pandemii. Prelegenci przedstawili trudności natury technicznej, organizacyjnej, ale przede wszystkim  emocjonalnej, z jakimi musieli porodzić sobie członkowie rodziny uczestniczący w edukacji i pracy zdalnej. Zwrócono również uwagę na zjawisko przemocy w rodzinie w sytuacji izolacji społecznej, problemów związanych ze zdrowiem fizycznym i psychiczny. Uczennicy dostrzegli również pozytywne konsekwencje lockdownu, takie jak wzmocnienie więzi rodzinnych, skupie nie się na sobie, swoich potrzebach i zainteresowaniach, elastyczne podejście do pracy i edukacji, a także nabycie nowych kompetencji technologicznych. Zwrócono również uwagę na znaczenie edukacji ekologicznej w kontekście zmian i funkcjonowania społeczeństwa w czasie pandemii.

Owocne obrady w ramach XIV edycji PKS-u pokazały spektrum problemów, rozwiązań i rekomendacji dla praktyki pedagogicznej związanych z nową rzeczywistością i co optymistyczne, wskazane zostały negatywne, ale i pozytywne pedagogiczne konsekwencje pandemii. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z wybranymi materiałami prezentowanymi w trakcie konferencji, które zostały zamieszczone na oficjalnej stronie konferencji

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć