Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Praktyki studenckie - zdalna realizacja w Zakładzie Karnym w Potulicach

obrazek: [fot. ppor. Justyna Sejdowska (na podstawie materiałów ppor. Izabelli Mróz-Konwińskiej)]
fot. ppor. Justyna Sejdowska (na podstawie materiałów ppor. Izabelli Mróz-Konwińskiej)

W INP praktyki realizowane są w formie zdalnej, co jest dużym wyzwaniem dla opiekunów praktyk (tych z INP i tych z poszczególnych instytucji). Tym razem prezentujemy realizację praktyk zawodowych dla naszych studentek i studentów w Zakładzie Karnym w Potulicach. Dzięki zaangażowaniu Pani ppor. Izabelli Mróz-Konwińskiej (starszego psychologa działu penitencjarnego), która podjęła się być opiekunem praktyk w tej instytucji, praktyki odbyły się w bardzo rozbudowanej formie. Wielu funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Potulicach wzięło udział w kształceniu naszych studentek i studentów z kierunku pedagogika (studia pierwszego stopnia). Składamy szczególne podziękowania Panu kap. Dariuszowi Witkowskiemu - dyrektorowi Zakładu Karnego w Potulicach, Pani ppor. Izabelli Mróz-Konwińskiej i wszystkim Funkcjonariuszom, biorącym udział w realizacji praktyk!

Zdjęcia cz. I

Zdjęcia cz. II

pozostałe wiadomości